Pågående projekt

Vi tar hela tiden fram nya modeller, gör nya upptäckter och driver utvecklingen framåt, ofta i mindre eller större projekt. Projekten kan vara våra egna men oftast sker arbetet i samarbete med andra myndigheter eller institut. De projekt som vi samlat här är såna som vi är projektägare eller projektledare för.

Water Co-Governance

Inom EU:s vattendirektiv framgår det tydligt att samarbete på lokal nivå är nödvändigt för att nå bra vattenkvalitet. I projektet Water Co-Governance undersöker vi hur det lokala arbetet kring vattendirektivet kan bli ännu bättre.

LIFE IP Rich Waters

Projektet startade i januari 2017 och kommer att pågå under 7,5 år. Syftet med LIFE IP Rich Waters är att effektivisera åtgärdsarbetet för ett fullt genomförande av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Det ska också bidra till att vattendirektivet implementeras i hela Sverige.