År för år i vattenförvaltningscykeln

Under varje förvaltningscykel är det många moment som ska kugga i varandra. Planeringen av arbetet påverkas dessutom ofta av exempelvis nya riktlinjer eller mätdata. Det gör att det behövs en öppen och löpande kommunikation mellan de som är berörda.

För resten av förvaltningscykeln är det ett antal moment som redan är inplanerade enligt beslut i Arbetsprogram 2015-2021.

Tidplan 2017-2021

  • November 2017 – april 2018 Samråd under 6 månader om arbetsprogram med tidplan samt prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Södra Östersjöns vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt samråder även om översikt över väsentliga frågor under samma period. Under 2018 kommer även samråd för miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten.
  • December 2018 Beslut om arbetsprogram, miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten, prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen.
  • December 2018 Interimsrapport till EU gällande övervakningsprogram och genomförda åtgärder
  • Maj - oktober 2019. Norra Östersjöns vattendistrikt, Bottenvikens vattendistrikt och Bottenhavets vattendistrikt samråder om översikt över väsentliga frågor 
  • November 2020 – april 2021 Samråd under 6 månader om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.
  • December 2021 Beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för de kommande 6 åren.
  • Början av 2022 Rapportering till EU gällande förvaltningsplan och övervakningsprogram