Samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Broschyr - samverkan inom Västerhavets vattendistrikt
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
39
Hur Du, Länsstyrelsen, Vattenråd och Vattenmyndighet tillsammans samverkar för våra barns vattenmiljöer.

Broschyr vänder sig till alla som på ett eller annat sätt är involverade i arbetet med vattenförvaltning inom Västerhavets vattendistrikt. Med broschyren vill vi svara på frågor om varför det är viktigt med samverkan i arbetet, vem som ansvarar för vilka delar och vilka lagar och regler som styr vattenförvaltningsarbetet.
Kommentar: