Förvaltningsplan 2016-2021 för Västerhavet vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-34925-2014
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
966
Den 13 december 2016 beslutade vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt om Förvaltningsplan 2016-2021.

Kommentar:
Förvaltningsplanen innehåller fem delar samt sju bilagor. Det är bara de fem delarna som kan beställas i tryckt format, dessa levereras efter 20 mars.
Kommentar: