Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015

Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015
Löpnummer:
2010:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
200
Vattenmyndigheten för Västerhavet har den 15 december 2009 fattat beslut om åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. Programmet beskriver de åtgärder som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid.

I åtgärdsprogrammet smög det sig tyvärr in ett felaktigt årtal i uppdrag 1. Detta uppdrag handlar om återrapportering av åtgärder till Vattenmyndigheten. Det korrekta är att rapporteringen ska påbörjas med verksamhetsåret 2010 och är korrigerat i detta dokument.
Kommentar: