Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning. Dokumentation av slutkonferens 2016-11-18 för två projekt i södra Sverige

Löpnummer:
Kalmar län 2017:08, Västra Götalands län 2017:40
Diarienummer:
Kalmar län 537-3015-14, Västra Götalands län 436-5029-16
ISBN/ISSN-nr:
Kalmar län 0348-8748, Västra Götalands län 1403-168X
Publicerad:
2017
Sidantal:
168
Under åren 2010-2016 genomfördes projekten Va Kul i Västerhavets vattendistrikt och Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt, där elva länsstyrelser i södra Sverige medverkade. Rapporten är en dokumentation av den öppna slutkonferens som hölls i Stockholm den 18 november 2016 med 130 deltagare från myndigheter, intresseorganisationer med flera. Vid konferensen presenterades resultaten och många olika aktörer diskuterade hur stat och samhälle kan arbeta vidare med frågor som rör kulturmiljöers bevarande, en förbättrad vattenkvalitet och biologisk mångfald i och vid vattendrag.

Projekten har finansierats av Riksantikvarieämbetet anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård, Havs- och vattenmyndigheten anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt och Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt samt de elva medverkande länsstyrelserna.
Kommentar:
Rapporten och bilagorna finns bara tillgänglig digitalt.