Förvaltningsplan 2016-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-9357-16
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
369
Den 14 december 2016 beslutade vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt om Förvaltningsplan 2016-2021.
Kommentar:
Förvaltningsplanen innehåller fem delar samt sex bilagor. Tillgänglighetsanpassad pdf-version kommer att publiceras i mars.