Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-1716-19
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2019
Sidantal:
32
Samrådet pågår mellan den 2 maj och 1 november och handlar om de utmaningar vi har för kunna bevara och förbättra vattenresurserna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Vad behöver prioriteras de kommande åren för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre? 

Kommentar:
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikts samråd kring ” Översikt över väsentliga frågor – inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027 handlar om just dessa frågor. Samrådet ger er en möjlighet att påverka inriktningen på det arbete som ska genomföras de närmaste åren.