Förvaltningsplan 2016-2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-6048-16
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
965
Den 16 december 2016 beslutade vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt om Förvaltningsplan 2016-2021.
Kommentar:
Förvaltningsplanen innehåller fem delar samt fem bilagor. Dessa kan beställas i tryckt format och levereras efter 20 mars 2017. Underlagsdokument till Åtgärdsprogram 2016-2021 kommer att publiceras efter sommaren.

Delar​

 Del 1 - Introduktion
 Del 2 - Vattenförvaltning 2009-2015
 Del 3 - Övervakningsprogram 2009-2015
 Del 4 - Åtgärdsprogram 2016-2021                                              

Del 5 - Vattenförvaltning 2016-2021

Bilaga 1-5


Föreskrift - Miljökvalitetsnormer Länsstyrelsen i Västmanlands län (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt 

Tillgänglighetsanpassade delar

Del 1 - Introduktion

Del 5 - Vattenförvaltning 2016-2021

 

Erratalista för Förvaltningsplan 2016-2021

​Står​Ändras till
Del 4, s.8 rad 28​​I särskilda sammanställningar för vattendistriktets olika åtgärdsområden, i bilaga 5 till förvaltningsplan 2016–2021, finns​I särskilda sammanställningar för vattendistriktets olika åtgärdsområden, i underlagsdokument till åtgärdsprogrammet, finns…
​​Del 4, s.9 rad 2​Det är dessa förslag på åtgärder som ligger till grund för den samhällsekonomiska konsekvensanalysen och för åtgärdsområdessammanställningarna i bilaga 5 till förvaltningsplanen.​Det är dessa förslag på åtgärder som ligger till grund för den samhällsekonomiska konsekvensanalysen och för åtgärdsområdessammanställningarna i underlagsdokumenten till åtgärdsprogrammet.
​Bilaga 1-5, s.38 rad 5​Genom att koppla de övervakningsstationer, vars data använts, till genomförd
statusklassificering i VISS har det varit möjligt att sammanställa den övervakning som
legat till grund för förvaltningsplanen 2015–2021.
​Genom att koppla de övervakningsstationer, vars data använts, till genomförd
statusklassificering i VISS har det varit möjligt att sammanställa den övervakning som
legat till grund för förvaltningsplanen 2016–2021.

 

 

Beställning av Förvaltningsplan 2016-2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt

 

 
 Content Editor ‭[3]‬

​Här kan ni beställa fem delar inklusive bilaga 1-5. Bilaga Miljökvalitetsnormer finns bara i digitalt format.

Beställning av Förvaltningsplan 2016-2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt

I formuläret behöver du ange vilken/vilka del/delar (del 1-5 och bilaga 1-5) du vill ha i fältet för "Titel".

 Content Editor ‭[2]‬