Genomförda åtgärder 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
78
I rapporten redovisas vattenmyndigheternas sammanställning och analys av kommuners och myndigheters genomförande av åtgärderna i åtgärdsprogrammet för vatten. Sammanställningen bygger på de årliga inrapporteringar som myndigheter och kommuner gör till vattenmyndigheterna om sitt arbete. Resultatet visar på brett samarbete mellan och inom organisationer för att se till intressen kring vatten.
Kommentar:
Publikationen finns bara i digital utgåva