Åtgärdsprogram 2018-2021 och reviderade miljökvalitetsnormer för miljögifter för Sveriges fem vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
Samrådsunderlaget består av åtta olika dokument. Tre är gemensamma för de fem distrikten. Märk dina samrådssvar med rätt diarienummer så att det framgår tydligt vilken samrådshandling det är dina synpunkter gäller.
Kommentar:
 Content Editor

(länk)

Du kan även skicka dina synpunkter till

vattenmyndigheten.norrbotten
@lansstyrelsen.se
, vänligen ange diarienr 537-14690-2017 i ämnesraden

eller via vanlig post till

Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt
Dnr 537-14690-2017
Länsstyrelsen Norrbotten
971 86 Luleå