Vatten - vårt gemensamma ansvar. Vattenförvaltningen 2009-2015 

Vatten - vårt gemensamma ansvar. Vattenförvaltningen 2009-2015
Publiceringsår:
2010 
I slutet av december 2009 tog Sverige ett viktigt steg framåt
på vägen mot bättre vatten. Då fastställdes förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Sveriges fem vattendistrikt. Dessa tre dokument ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förvalta och förbättra tillståndet i landets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.
I denna skrift ger vi en övergripande beskrivning av arbetet inom vattenförvaltningen. Vi koncentrerar oss särskilt på de
fastställda miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammen. Vi kommer dessutom att peka på några av de utmaningar vi har framför oss.

Beställ publikation

Fyll formuläret för att vi ska kunna skicka publikationen via post.