Vårt arbete med vattenförvaltning 2011

Vårt arbete med vattenförvaltning 2011
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
14
I denna rapport beskrivs resultat av vattenmyndigheternas
arbete under 2011. Mycket av det faktiska vattenförvaltningsarbetet utförs av landets länsstyrelser och kommuner men också av vattenråd, intresse- och branschorganisationer samt av enskilda personer med stort engagemang och intresse.

2011 utfördes den första återrapporteringen av vattenförvaltningsarbetet från kommuner och myndigheter. Fokus i rapporten är exempel på de åtgärder som genomförts runt om i landet.

Vattenmyndigheternas kanslier är placerade på länsstyrelserna
i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Kalmar och Västra
Götaland.

Vardera kansli har ett distriktsövergripande ansvar för
samordning av vattenförvaltningen.
Kommentar: