Tid för bättre vatten

Framsida på broschyren. Blå målad illustration.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
20
Inspirerande skrift om vattenförvaltning i Sverige. Kommer att användas under samrådet om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.
Kommentar: