Åtgärder för bättre vatten

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
Vi har det vatten vi har. Och vi klarar oss inte många dagar utan. Ändå har vi genom historien orsakat en hel del problem genom vårt sätt att hantera vatten – som om det vore en oändlig resurs. I själva verket är vatten en begränsad resurs, men med omistliga värden. Att ta hand om vattenmiljön är något av det viktigaste vi människor kan ta oss för.

Här kan du läsa om hur vattenmyndigheternas åtgärdsprogram får effekt och vem som ska göra vad för att se till att rätt åtgärder genomförs på rätt plats.
Kommentar: