Verktyg för bättre vatten - Miljökvalitetsnormer

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-1645-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
24
Den här skriften ska ge handläggare på framför allt länsstyrelserna kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten, MKN. Den kan också användas av länsstyrelserna i kontakt med kommuner och verksamhetsutövare när det gäller MKN.

Skriften är inte tänkt att användas som vägledning vid prövning och tillsyn. I de fallen hänvisas till fördjupad information hos Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter som vägleder kring tillämpning av miljökvalitetsnormer i tillsyn, prövning och fysisk planering.
Kommentar:
Skriften finns både i tryckt och digital form. Kontakta en vattenmyndighet om du önskar en tillgänglighetsanpassad version.