Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster - vattenkraft

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-14769-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
 
Här finner du dokumenten som är kopplade till samrådet om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster på grund av vattenkraft. Du kan även lämna dina synpunkter på respektive vattenförekomst genom VISS (http://viss.lansstyrelsen.se/).

Samrådet pågår mellan den 2 maj till 15 september. I missivet ser du var du ska skicka dina synpunkter på samrådet.
Kommentar: