Från Torneälven till Öreälven

Framsida rapport
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Beskrivningar av huvudavrinningsområdena samt de mindre kustmynnande vattnen. Här finns information om områdena bland annat med avseende på storlek, befolkning, berörda kommuner, antal sjöar, skyddade områden samt miljöpåverkan.
Kommentar: