Från Torneälven till Öreälven 

Framsida rapport
Publiceringsår:
2010 
Beskrivningar av huvudavrinningsområdena samt de mindre kustmynnande vattnen. Här finns information om områdena bland annat med avseende på storlek, befolkning, berörda kommuner, antal sjöar, skyddade områden samt miljöpåverkan.