Handledning för vattenråd i Bottenvikens vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
21
Syftet med handledningen är att tydliggöra roller och rutiner för att underlätta samverkan mellan vattenråd, länsstyrelser och Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt.

Handledningen är i första hand tänkt som ett stöd för er som redan är engagerade i vattenråden men även som inspiration till er som funderar på att gå med eller starta ett nytt vattenråd. I denna handledning ges först en kort bakgrund till varför vattenråden är viktiga för vattenarbetet i distriktet följt av en beskrivning av vem som gör vad inom vattenförvaltningen i Bottenvikens vattendistrikt.
Kommentar: