Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenvikens vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-9859-2014
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
 
Den 16 december 2016 beslutade vattendelegationen om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 2016-2021. Vattenmyndighetens förvaltningsplan är uppdelad i fem olika delar. Till detta kommer länsstyrelsens föreskrift om miljökvalitetsnormer för vatten samt ett antal bilagor.
Kommentar:

Delar​

Del 1 - Introduktion och sammanfattning

Del 2 - Vattenförvaltning 2009-2015

Del 3 - Övervakningsprogram 2009-2015

Del 4 - Åtgärdsprogram 2016-2021                                          

Del 5 - Vattenförvaltning 2016-2021

Bilagor

Bilaga 1 - Arbetssätt och metoder

Bilaga 2 - Krav enligt vattenförvaltningsordningens bilaga 1

Bilaga 3 - Ordlista

Bilaga 4 - Referensmaterial

Bilaga 5 - Åtgärdsprogrammets underlagsdokument

Bilaga 6 - Samlad redovisning av åtgärder enligt artikel 11.3 och 11.4 i ramdirektivet för vatten

Bilaga 7a - Utdrag ur förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Nordland och Jan Mayen fylke

Bilaga 7b - Utdrag ur förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Troms fylke

Föreskrift om miljökvalitetsnormer för Bottenvikens vattendistrikt (25 FS 2016:32 A26)

Föreskrift om miljökvalitetsnormer för Bottenvikens vattendistrikt

Bilaga 1 - Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster
Bilaga 2 - Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster
Bilaga 3 - Miljökvalitetsnormer för konstgjorda och kraftigt modifierade vatten
Bilaga 4- Riktvärden och utgångspunkter för att vända trend för grundvattenförekomster       

English summary

River Basin Management Plan 2016-2021 Bothnian Bay Water District

Beställning av dokument

Det är bara de fem delarna som kan beställas i tryckt format till självkostnadspris. Bilagorna och Miljökvalitetsnormerna finns bara digitalt.

Beställning av Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenvikens vattendistrikt

 
 Content Editor

​Här kan ni beställa de fem delarna i tryckt format till självkostnadspris. Bilagorna och Miljökvalitets-normerna finns bara digitalt.

Beställning av Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenvikens vattendistrikt