Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenvikens vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-9859-2014
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
 
Den 16 december 2016 beslutade vattendelegationen om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 2016-2021. Vattenmyndighetens förvaltningsplan är uppdelad i fem olika delar. Till detta kommer länsstyrelsens föreskrift om miljökvalitetsnormer för vatten samt ett antal bilagor.
Kommentar: