Viktiga vattenfrågor i Bottenhavets vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-3151-2019
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2019
Sidantal:
44
Vilka är de största utmaningarna för att bevara och förbättra vattenresurserna i Bottenhavets vattendistrikt? Vad behöver prioriteras de kommande åren för att förvaltning av vattnet ska bli ännu bättre?
Kommentar:
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts samråd "Översikt över väsentliga frågor – inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027" handlar om just dessa frågor. Samrådet ger alla en möjlighet att påverka inriktningen på arbetet som ska genomföras de kommande åren.