Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-9060-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
 
Den 15 december 2016 beslutade vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt om Förvaltningsplan 2016-2021.
Kommentar:
Förvaltningsplanen innehåller fem delar samt sju bilagor.
 Content Editor

​Här kan ni beställa de fem delarna i tryckt format till självkostnadspris. Bilagorna och Miljökvalitets-normerna finns bara digitalt.

Beställning av Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets vattendistrikt