Åtgärdsprogram 2018-2021 och miljökvalitetsnormer för vissa miljögifter för Bottenhavets vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-7047-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
118
Den 17 oktober 2018 beslutade vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt om ett åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Bottenhavets vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet är ett tillägg till åtgärdsprogram 2016-2021 som fortsätter att gälla i sin helhet.
Kommentar:
 Content Editor