Mats Wallin ny vattenvårdsdirektör för Norra Österjöns vattendistrikt

Mats Wallin har arbetat med vatten i hela sitt yrkesliv. Nu tar han över rodret för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns distrikt. Att leda arbetet mot god vattenstatus i Sveriges befolkningstätaste region ser han som en stor utmaning.

Mats Wallin, ny vattenvårdsdirektör för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns distrikt.

Vattenfrågan har löpt som en blå tråd genom Mats Wallins yrkesbana. Han är utbildad geovetare och limnolog. Sin doktorsavhandling skrev han om miljöeffekter av marina fiskodlingar. Efter det började han på Länsstyrelsen i Värmlands län där han byggde upp och ledde arbetet på Vänerkansliet som samordnar miljöfrågor inom Vänerområdet.  

Innan Mats landade på Vattenmyndigheten hade han under flera år en forskartjänst på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU).
– Jag arbetade med miljöövervakning av sjöar och vattendrag, bedömningsgrunder och andra beslutsunderlag för myndigheternas vattenarbete, berättar Mats.  

De sista åren på SLU arbetade Mats som forskningsledare på institutionen för Vatten och miljö. Han var också föreståndare för SLU vattenNAV som utvecklar modeller för beräkning av flöden av näringsämnen i avrinningsområden.  

Med vid vattendirektivets införande
Mats kom tidigt i kontakt med EU:s ramdirektiv för vatten och var med i förarbetet inför direktivets införande i Sverige. Nu får Mats åter ägna en stor del av sin tid åt vattendirektivet.
– Jag ser fram emot att få vara med och påverka vattenstatusen mer direkt. De underlag jag har varit med att ta fram får jag nu omsätta i praktiskt arbete. Det blir lite som att gå från teori till praktik.  

Visa effekter av åtgärdsarbetet
Som vattenvårdsdirektör leder Mats arbetet på Vattenmyndighetens kansli. Att skapa förutsättningar för ett bra och nära samarbete med länsstyrelserna i distriktet blir en av de viktigaste uppgifterna. Han vill också att vattenmyndigheten ska stötta kommuner och vattenråd genom kunskapsunderlag och genom att tydligare återkoppla hur vattenarbetet går framåt.
– Det är en utmaning att skapa motivation och uthållighet i vattenarbetet. Det tar ofta lång tid innan vi kan se effekterna av de åtgärder vi genomför. Därför är det extra viktigt att vi visar de förändringar som trots allt sker. Det kan vi göra genom goda exempel och genom mer skräddarsydd uppföljning.  

På frågan vad han ser som den största utmaningen i Norra Östersjöns distrikt svarar Mats:
– Vi är landets befolkningstätaste distrikt med omfattande bebyggelse och infrastruktur. Det är en expansiv region där många gör anspråk på mark- och vattenresurserna. Att utifrån de förutsättningarna värna vattenmiljön så att vi kan nå målet om god vattenstatus är en riktigt stor utmaning.