Workshop om dricksvatten 2011

Under hösten 2011 har det anordnats seminarier angående planering av dricksvattenfrågor på kommunal och regional nivå.

Strategiska frågor, verktyg och beslut som behövs för att säkra dricksvattenförsörjningen lyfts fram. Regionala och lokala exempel presenteras för att tydliggöra hotbilder och krav. Det kommer diskuteras hur en effektiv planeringsprocess ser ut, hur den kan förankras på kommunal nivå och hur regional samverkan kan nås.

Workshopen anordnas i Sundsvall 1 november, Växjö 8 november, Västerås 17 november och Skellefteå 30 november 2011.

Planera för dricksvatten är en broschyr som delats ut på seminarierna. Den är gjord för att skrivas ut i A3-format.

Planera för dricksvatten

Program, presentationer och minnesanteckningar finns här:

Bottenhavet, Sundsvall 1 nov

Södra Östersjön, Växjö 8 nov

Norra Östersjön, Västerås 17 november

Bottenviken, Skellefteå 30 nov

Västerhavet (Dricksvattenseminarium genomfördes integrerat i seminariet om VA-planering våren 2012.)