Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Västerhavet, Nyhet, 12 månader tillbakaTa bort avgränsare
Din sökning gav 12 träffar
 • Andre gangs høring og offentlig ettersyn av forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet

  2015-06-22

  Utvalgte temaer i forslag til forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene), er nå lagt ut på andre gangs høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er fr.o.m. 16.6.2015 t.o.m. 1.10.2015.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 2 2015 ute nu

  2015-06-17

  Årets andra Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Möjlighet att lämna synpunkter på riskhanteringsplaner

  Kraftigt regn på trästaket
  2015-04-17

  Göteborg och Lidköping är två av 18 identifierade orter i Sverige med betydande översvämningsrisk. Nu ges berörda i de båda kommunerna möjlighet att ge synpunkter på de riskhanteringsplaner som Länsst...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 1 2015 ute nu

  Kraftigt regn på trästaket
  2015-03-19

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  Kraftigt regn på trästaket
  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Vattenmyndigheten vill minska vägsaltningen

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-11-25

  Just nu pågår ett samråd om vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram. I ett reportage från SVT Västnytt pratar Vattenmyndigheten i Västerhavet om åtgärden minskad vägsaltning.

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Stor uppslutning för blivande kustvattenråd Halland och Båstad

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-10-22

  Uppstartskonferensen för kustvattenråd Halland och Båstad den 18 okt i Falkenberg lockade över 100 personer med intresse och engagemang för kustvattnet.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Marint skräp i fokus på Västerhavsveckan

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-08-12

  Länsstyrelsen och Havsmiljöinstitutet deltog tillsammans under årets upplaga av Västerhavsveckan för att att visa upp och berätta om problemen med marin nedskräpning längs västkusten.

 • Fortsatt stor aktivitet i vattenråden i Västerhavets vattendistrikt

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-08-12

  Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt har inkommit med årsredovisningar för 2013. I årsredovisningen listar vattenråden vilka aktiviteter som genomförts under året och även vad som planeras för det kommande året.