Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Västerhavet, Nyhet, 12 månader tillbakaTa bort avgränsare
Din sökning gav 10 träffar
 • Vattenmyndigheterna har lämnat sitt yttrande till regeringen i prövningsärendet

  2016-03-30

  De fem vattenmyndigheterna lämnade den 24 mars synpunkter på yttranden rörande prövningen av åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Jordbruksverket samt de kommuner som har begärt prövning. Vattenmyndigheterna har valt att lämna ett gemensamt y...

 • Vattenrådens dag lockade 78 deltagare från hela Västerhavets vattendistrikt

  2016-03-22

  Ett säkert vårtecken är Vattenrådens dag, som äger rum årligen i Göteborg i slutet av mars. Dagen samlade vattenråd, kommuner, länsstyrelser och intresseorganisationer från hela distriktet som kom för att samtala, lyssna, nätverka och inspireras av föreläsningar.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 1 2016 - ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2016-03-22

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Vattenrådens dag Västerhavet 18 mars

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2016-03-11

  På Vattenrådens dag vill vi byta erfarenheter, förstå våra olika roller och inspirera varandra i arbetet för bättre vatten i distriktet. Vattenrådens dag 2016 bjöd på flera intressanta föreläsningar, workshopar och samtal. Här har vi samlat dokumentation från dagen.

 • Vattendelegationerna skickar åtgärdsprogrammen till regeringen

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-12-11

  Strax efter samrådsperiodens slut i maj gav vattenmyndigheterna regeringen möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram för perioden 2015-2021. Regeringens beslut att pröva åtgärdsprogrammen kom den 19 november. Nu skickar samtliga vattendelegationer in reviderade förslag på åtgärdsprogram, för...

 • Dags att berätta vad som gjorts under 2015

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-11-30

  I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är det beslutat att samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Nu är det dags att berätta vad som gjorts under 2015.

 • Förtydligande kring informationen i senaste Vattenblänk

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-10-27

  Vattendelegationen i Västerhavet diskuterade de ändringar vattenmyndigheterna gjort sedan samrådet och att delegationen uppdrog åt kansliet att göra förändringar inom några områden. De slutliga besluten kommer att fattas under mötena i december.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 3 2015 - ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-10-21

  Årets tredje Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Andre gangs høring og offentlig ettersyn av forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-06-22

  Utvalgte temaer i forslag til forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene), er nå lagt ut på andre gangs høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er fr.o.m. 16.6.2015 t.o.m. 1.10.2015.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 2 2015 ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-06-17

  Årets andra Vattenblänk finns nu att ladda ner.