Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Västerhavet, 12 månader tillbakaTa bort avgränsare
Din sökning gav 18 träffar
 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 1 2015 ute nu

  2015-03-19

  Årets första vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Höga vattenstånd – en utmaning för framtidens planering

  2015-01-13 Pressmeddelande:

  Höga vattennivåer och snabbt varierande flöden i vattendrag är utmaningar i arbetet med att nå både EU:s och våra svenska mål om bra vatten.

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Bättre vatten kräver prioriteringar

  2014-12-02 Pressmeddelande:

  Bristfälliga enskilda avlopp, vandringshinder i vattendrag och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Det är vad Vattenmyndigheten Västerhavet tar fram som exempel på sådant som behöver åtgärdas för att förbättra Västsveriges sjöar, vattendrag, hav och grundvatten.

 • Vattenmyndigheten vill minska vägsaltningen

  2014-11-25

  Just nu pågår ett samråd om vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram. I ett reportage från SVT Västnytt pratar Vattenmyndigheten i Västerhavet om åtgärden minskad vägsaltning.

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Stor uppslutning för blivande kustvattenråd Halland och Båstad

  2014-10-22

  Uppstartskonferensen för kustvattenråd Halland och Båstad den 18 okt i Falkenberg lockade över 100 personer med intresse och engagemang för kustvattnet.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Marint skräp i fokus på Västerhavsveckan

  2014-08-12

  Länsstyrelsen och Havsmiljöinstitutet deltog tillsammans under årets upplaga av Västerhavsveckan för att att visa upp och berätta om problemen med marin nedskräpning längs västkusten.

 • Fortsatt stor aktivitet i vattenråden i Västerhavets vattendistrikt

  2014-08-12

  Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt har inkommit med årsredovisningar för 2013. I årsredovisningen listar vattenråden vilka aktiviteter som genomförts under året och även vad som planeras för det kommande året.

 • På rätt kurs för bättre vatten

  2014-07-17

  Arbetet med vår vattenkvalitet är på rätt kurs. Det visar summeringen av fjolårets åtgärdsinsatser som Västerhavets vattenmyndighet har gjort. Sammanställningen visar att kommunerna nu blir allt bättre på att integrera miljökvalitetsnormerna för vatten i sin planering.

 • Vatten i fokus i Almedalen

  2014-06-24

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Regional handlingsplan för klimatanpassning

  2014-06-24

  Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning för Västra Götalands län är nu fastställd och inrapporterad till Miljödepartementet.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas återrapportering för 2013 är klar

  2014-06-19

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Ökat intresse för konkret åtgärdsarbete hos vattenråden i Västerhavet!

  2014-06-12

  Inom Västerhavets vattendistrikt finns ett 30-tal vattenråd som genomför ett mycket viktigt arbete inom vattenförvaltningen.

 • Varierande värde på våra vatten

  2014-06-09

  Hur mycket är våra vatten värda? Svaret på frågan varierar stort – både inom landet och i länen.

 • Ytterligare sju vattenmiljöprojekt får pengar

  2014-04-25

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projektet som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.