Nyhetsarkiv 

Avgränsare: VästerhavetTa bort avgränsare
Din sökning gav 80 träffar
 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Bättre vatten kräver prioriteringar

  2014-12-02 Pressmeddelande:

  Bristfälliga enskilda avlopp, vandringshinder i vattendrag och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Det är vad Vattenmyndigheten Västerhavet tar fram som exempel på sådant som behöver åtgärdas för att förbättra Västsveriges sjöar, vattendrag, hav och grundvatten.

 • Vattenmyndigheten vill minska vägsaltningen

  2014-11-25

  Just nu pågår ett samråd om vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram. I ett reportage från SVT Västnytt pratar Vattenmyndigheten i Västerhavet om åtgärden minskad vägsaltning.

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Stor uppslutning för blivande kustvattenråd Halland och Båstad

  2014-10-22

  Uppstartskonferensen för kustvattenråd Halland och Båstad den 18 okt i Falkenberg lockade över 100 personer med intresse och engagemang för kustvattnet.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Marint skräp i fokus på Västerhavsveckan

  2014-08-12

  Länsstyrelsen och Havsmiljöinstitutet deltog tillsammans under årets upplaga av Västerhavsveckan för att att visa upp och berätta om problemen med marin nedskräpning längs västkusten.

 • Fortsatt stor aktivitet i vattenråden i Västerhavets vattendistrikt

  2014-08-12

  Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt har inkommit med årsredovisningar för 2013. I årsredovisningen listar vattenråden vilka aktiviteter som genomförts under året och även vad som planeras för det kommande året.

 • På rätt kurs för bättre vatten

  2014-07-17

  Arbetet med vår vattenkvalitet är på rätt kurs. Det visar summeringen av fjolårets åtgärdsinsatser som Västerhavets vattenmyndighet har gjort. Sammanställningen visar att kommunerna nu blir allt bättre på att integrera miljökvalitetsnormerna för vatten i sin planering.

 • Vatten i fokus i Almedalen

  2014-06-24

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Regional handlingsplan för klimatanpassning

  2014-06-24

  Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning för Västra Götalands län är nu fastställd och inrapporterad till Miljödepartementet.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas återrapportering för 2013 är klar

  2014-06-19

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Ökat intresse för konkret åtgärdsarbete hos vattenråden i Västerhavet!

  2014-06-12

  Inom Västerhavets vattendistrikt finns ett 30-tal vattenråd som genomför ett mycket viktigt arbete inom vattenförvaltningen.

 • Varierande värde på våra vatten

  2014-06-09

  Hur mycket är våra vatten värda? Svaret på frågan varierar stort – både inom landet och i länen.

 • Ytterligare sju vattenmiljöprojekt får pengar

  2014-04-25

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projektet som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.

 • 17 projekt får pengar av Havs- och vattenmyndigheten

  2014-02-20

  Av de 59 intresseanmälningarna som länsstyrelserna skickat till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 17 projekt fått godkänt och får därmed ta del av de 40 miljoner kronor som avsatts för särskilda åtgärder inom vattenförbättrande åtgärder.

 • Hur får vi bättre vatten i framtiden?

  2013-10-31

  Sveriges fem vattenmyndigheter har genomfört ett samråd för att diskutera vilka vattenfrågor som är viktigast att arbeta med framöver. Nu finns en sammanställning tillgänglig med inkomna synpunkter samt kommentarer från vattenmyndigheterna om hur arbetet går vidare med att förbättra kvaliteten i Sve...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  2013-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Regeringen föreslår ökad satsning på lokala vattenvårdsprojekt

  2013-09-10

  Regeringen föreslår en satsning på 75 miljoner kronor årligen från och med 2014 för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning.

 • Inkomna svar på samrådet om Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor är nu tillgängliga

  2013-06-28

  Ta del av vad myndigheter, centrala verk, kommuner, branschorganisationer, vattenråd med flera tycker är viktigt i det kommande arbetet med den förvaltningsplan som beslutas 2015. Vi har nyligen uppmärksammats om att det tyvärr har uppstått ett fel med pdf:erna. Långa svar som lämnats i webbenkäten...