Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Södra ÖstersjönTa bort avgränsare
Din sökning gav 94 träffar
 • 5 miljoner till Södra Östersjöns vattendistrikt

  2014-04-14 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Skåne, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gotland har tillsammans beviljats 5 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten för projektet ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt”.

 • Vattenrådens kväll på Gotland

  2014-03-31

  Tisdag 2 september planeras en kväll för vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt. På agendan står diskussion och information om hur vattenråden kan hantera det samrådsmaterial som Vattenmyndigheten skickar ut på remiss den 1 november samt inspiration till verksamheter i vattenråden. Mer inform...

 • Dialogmöte med kommunal referensgrupp i Södra Östersjöns vattendistrikt

  2014-03-17

  Inför samrådsperioden samlar vattenmyndigheten representanter för de kommunala verksamheterna i ett förberedande dialogmöte. Syftet är att ha en första diskussion med en mindre grupp kring utkast, idéer och förslag på åtgärder inför samrådet.

 • 17 projekt får pengar av Havs- och vattenmyndigheten

  2014-02-20

  Av de 59 intresseanmälningarna som länsstyrelserna skickat till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 17 projekt fått godkänt och får därmed ta del av de 40 miljoner kronor som avsatts för särskilda åtgärder inom vattenförbättrande åtgärder.

 • Välkomna till Vattenrådens dag - Södra Östersjön

  2013-12-18

  Vi vänder oss till dig som jobbar med vattenförvaltning i någon form. Du kan finnas inom en kommun, vattenråd eller annan intresseorganisation. Ta chansen att träffa kollegor från andra vattenråd och få inspiration till ert fortsatta vattenrådsarbete.

 • Vattenmyndighetens kansli i Kalmar regionvinnare i tävlingen Sveriges bästa arbetsteam

  2013-12-16

  – Vi är mycket stolta över vinsten, säger Irene Bohman, enhetschef för region Småland/Öland/Gotlands bästa arbetsteam. Det är en bekräftelse på att våra medarbetare trivs på jobbet. Att det är en av mina medarbetare som anmält oss är extra roligt!

 • Nytt vattenråd i Skåne

  2013-11-11

  Det 40:e vattenrådet har bildats i Södra Östersjöns vattendistrikt! Välkomna, Sydvästra Skånes vattenråd!

 • Hur får vi bättre vatten i framtiden?

  2013-10-31

  Sveriges fem vattenmyndigheter har genomfört ett samråd för att diskutera vilka vattenfrågor som är viktigast att arbeta med framöver. Nu finns en sammanställning tillgänglig med inkomna synpunkter samt kommentarer från vattenmyndigheterna om hur arbetet går vidare med att förbättra kvaliteten i Sve...

 • Stort deltagande på Vattenrådens dag i Södra Östersjöns vattendistrikt

  2013-10-17

  Den 10 oktober 2013 anordnade Vattenmyndigheten i Södra Östersjön Vattenrådens dag. Cirka 40 personer deltog och vattenråd från alla delar av distriktet utom Gotland var representerade.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  2013-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Nytt vattenråd i Skåne

  2013-10-02

  Det 39:e vattenrådet har bildats i Södra Östersjöns vattendistrikt! Välkomna, Saxån-Braåns vattenråd!

 • Regeringen föreslår ökad satsning på lokala vattenvårdsprojekt

  2013-09-10

  Regeringen föreslår en satsning på 75 miljoner kronor årligen från och med 2014 för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning.

 • Inkomna svar på samrådet om Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor är nu tillgängliga

  2013-06-28

  Ta del av vad myndigheter, centrala verk, kommuner, branschorganisationer, vattenråd med flera tycker är viktigt i det kommande arbetet med den förvaltningsplan som beslutas 2015. Vi har nyligen uppmärksammats om att det tyvärr har uppstått ett fel med pdf:erna. Långa svar som lämnats i webbenkäten...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 2 ute nu

  2013-06-19

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Nytt förslag till en strategi om hur Sverige behöver anpassa övervakningen till ramdirektivet för vatten

  2013-06-13

  I 15 punkter redovisar vattenmyndigheterna hur Sverige behöver anpassa övervakningen för att leva upp till ramdirektivet för vatten. Under varje punkt pekas roller och ansvarig myndighet ut. Strategin beskriver också finansieringen av dagens övervakning. Även en brist och behovsanalys utifrån nuvara...

 • Stor aktivitet hos vattenråden i Södra Östersjön!

  2013-06-11

  Årets ansökningar om bidrag till distriktets vattenråd visar på en mycket stor aktivitet hos vattenråden!

 • Nu finns åtgärdsbiblioteket i VISS!

  2013-06-03

  Syftet med biblioteket är att ge länsstyrelser, kommuner, vattenråd, myndigheter m.fl. stöd i åtgärdsarbetet och med att ta fram underlag till nästa åtgärdsprogram.

 • Framtagande av nationella åtgärdsunderlag

  2013-05-21

  Vattenmyndigheterna har startat ett projekt för att ta fram nationella åtgärdsunderlag för åtgärder relaterade till diffusa förluster från jordbruksmark och enskilda avlopp.

 • Kokbok för kartläggning och analys

  2013-04-25

  Vattenmyndigheterna tagit fram Kokbok för kartläggning och analys 2013-2014 som är en samling hjälpredor med syfte att förtydliga gällande handböcker inför arbetet med klassificering av status, påverkan, miljöproblem, risk samt framtagande av förslag till miljökvalitetsnormer under främst perioden 2...

 • Vattenmyndigheten deltar på workshop i Bryssel

  2013-04-19

  Fredagen den 19 april deltar vattenmyndigheten på en workshop om hur vattendirektivet kan integreras i landsbyggsprogrammet för 2014-2020 på ett effektivare sätt.