Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Södra ÖstersjönTa bort avgränsare
Din sökning gav 103 träffar
 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Dela med dig av din kunskap till oss!

  2014-12-16

  Vi vill veta vad du vet, du är expert på ditt vatten. Fram till den 30 april* pågår samråd om dokumenten Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till Åtgärdsprogram för 2015-2021. För att vi ska kunna få ett så brett beslutsunderlag som möjligt behöver vi din inf...

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Vatten i fokus i Almedalen

  2014-06-24

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas återrapportering för 2013 är klar

  2014-06-19

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Varierande värde på våra vatten

  2014-06-09

  Hur mycket är våra vatten värda? Svaret på frågan varierar stort – både inom landet och i länen.

 • Välkommen som vattenråd Råån!

  2014-06-02

  Det 42:a vattenrådet i Södra Östersjöns vattendistrikt är bildat.

 • Många aktiviteter på gång i vattenråden i Södra Östersjön

  2014-05-27

  Vattenråden är aktiva i Södra Östersjöns vattendistrikt. Ett bevis på detta är att samtliga 42 vattenråd inom distriktet söker bidrag till aktiviteter under 2014.

 • 6,5 miljoner delas ut för att förbättra Östersjöns vattenkvalitet

  2014-05-15

  Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit beslut om årets bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Cirka 6,5 miljoner kronor fördelas på kommuner och ideella sammanslutningar. Projekten kommer att minska transporten av framförallt kväve och fosfor till havet och på detta sätt förbättra länets kustva...

 • Ytterligare sju vattenmiljöprojekt får pengar

  2014-04-25

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projektet som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.

 • 5 miljoner till Södra Östersjöns vattendistrikt

  2014-04-14 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Skåne, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gotland har tillsammans beviljats 5 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten för projektet ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt”.

 • Vattenrådens kväll på Gotland

  2014-03-31

  Tisdag 2 september planeras en kväll för vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt. På agendan står diskussion och information om hur vattenråden kan hantera det samrådsmaterial som Vattenmyndigheten skickar ut på remiss den 1 november samt inspiration till verksamheter i vattenråden. Mer inform...

 • Dialogmöte med kommunal referensgrupp i Södra Östersjöns vattendistrikt

  2014-03-17

  Inför samrådsperioden samlar vattenmyndigheten representanter för de kommunala verksamheterna i ett förberedande dialogmöte. Syftet är att ha en första diskussion med en mindre grupp kring utkast, idéer och förslag på åtgärder inför samrådet.

 • 17 projekt får pengar av Havs- och vattenmyndigheten

  2014-02-20

  Av de 59 intresseanmälningarna som länsstyrelserna skickat till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 17 projekt fått godkänt och får därmed ta del av de 40 miljoner kronor som avsatts för särskilda åtgärder inom vattenförbättrande åtgärder.

 • Välkomna till Vattenrådens dag - Södra Östersjön

  2013-12-18

  Vi vänder oss till dig som jobbar med vattenförvaltning i någon form. Du kan finnas inom en kommun, vattenråd eller annan intresseorganisation. Ta chansen att träffa kollegor från andra vattenråd och få inspiration till ert fortsatta vattenrådsarbete.

 • Vattenmyndighetens kansli i Kalmar regionvinnare i tävlingen Sveriges bästa arbetsteam

  2013-12-16

  – Vi är mycket stolta över vinsten, säger Irene Bohman, enhetschef för region Småland/Öland/Gotlands bästa arbetsteam. Det är en bekräftelse på att våra medarbetare trivs på jobbet. Att det är en av mina medarbetare som anmält oss är extra roligt!

 • Nytt vattenråd i Skåne

  2013-11-11

  Det 40:e vattenrådet har bildats i Södra Östersjöns vattendistrikt! Välkomna, Sydvästra Skånes vattenråd!

 • Hur får vi bättre vatten i framtiden?

  2013-10-31

  Sveriges fem vattenmyndigheter har genomfört ett samråd för att diskutera vilka vattenfrågor som är viktigast att arbeta med framöver. Nu finns en sammanställning tillgänglig med inkomna synpunkter samt kommentarer från vattenmyndigheterna om hur arbetet går vidare med att förbättra kvaliteten i Sve...

 • Stort deltagande på Vattenrådens dag i Södra Östersjöns vattendistrikt

  2013-10-17

  Den 10 oktober 2013 anordnade Vattenmyndigheten i Södra Östersjön Vattenrådens dag. Cirka 40 personer deltog och vattenråd från alla delar av distriktet utom Gotland var representerade.