Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Södra ÖstersjönTa bort avgränsare
Din sökning gav 108 träffar
 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 1 2015 ute nu

  2015-03-19

  Årets första vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Nya Vattendelegater

  2015-03-13

  Södra Östersjöns vattendelegation har fått två nya ledamöter! Det är Anneli Johansson, avdelningschef för Miljöavdelning på Skånes länsstyrelse och Mikael Skoog, politiker i Helsingborg. Delegationen är nu fulltalig med elva ledamöter.

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Dela med dig av din kunskap till oss!

  2014-12-16

  Vi vill veta vad du vet, du är expert på ditt vatten. Fram till den 30 april* pågår samråd om dokumenten Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till Åtgärdsprogram för 2015-2021. För att vi ska kunna få ett så brett beslutsunderlag som möjligt behöver vi din inf...

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Stort kommunalt engagemang vid samrådsmöte i Alvesta

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-10-30

  Det särskilda samrådsmötet för kommunala tjänstemän och politiker samlade många engagerade. Ta del av det presenterade materialet och de kommunala exemplen.

 • Välbesökt samrådsmöte på Gotland

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-10-30

  Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har ordnat samrådsmöte för intresserade av vattenfrågor på Gotland. Ta del av det presenterade materialet och de lokala exemplen.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Vatten i fokus i Almedalen

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-06-24

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas återrapportering för 2013 är klar

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-06-19

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Varierande värde på våra vatten

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-06-09

  Hur mycket är våra vatten värda? Svaret på frågan varierar stort – både inom landet och i länen.

 • Välkommen som vattenråd Råån!

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-06-02

  Det 42:a vattenrådet i Södra Östersjöns vattendistrikt är bildat.

 • Många aktiviteter på gång i vattenråden i Södra Östersjön

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-05-27

  Vattenråden är aktiva i Södra Östersjöns vattendistrikt. Ett bevis på detta är att samtliga 42 vattenråd inom distriktet söker bidrag till aktiviteter under 2014.

 • 6,5 miljoner delas ut för att förbättra Östersjöns vattenkvalitet

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-05-15

  Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit beslut om årets bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Cirka 6,5 miljoner kronor fördelas på kommuner och ideella sammanslutningar. Projekten kommer att minska transporten av framförallt kväve och fosfor till havet och på detta sätt förbättra länets kustva...

 • Ytterligare sju vattenmiljöprojekt får pengar

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-04-25

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projektet som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.

 • 5 miljoner till Södra Östersjöns vattendistrikt

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-04-14 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Skåne, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gotland har tillsammans beviljats 5 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten för projektet ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt”.

 • Vattenrådens kväll på Gotland

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-03-31

  Tisdag 2 september planeras en kväll för vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt. På agendan står diskussion och information om hur vattenråden kan hantera det samrådsmaterial som Vattenmyndigheten skickar ut på remiss den 1 november samt inspiration till verksamheter i vattenråden. Mer inform...

 • Dialogmöte med kommunal referensgrupp i Södra Östersjöns vattendistrikt

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-03-17

  Inför samrådsperioden samlar vattenmyndigheten representanter för de kommunala verksamheterna i ett förberedande dialogmöte. Syftet är att ha en första diskussion med en mindre grupp kring utkast, idéer och förslag på åtgärder inför samrådet.

 • 17 projekt får pengar av Havs- och vattenmyndigheten

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-02-20

  Av de 59 intresseanmälningarna som länsstyrelserna skickat till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 17 projekt fått godkänt och får därmed ta del av de 40 miljoner kronor som avsatts för särskilda åtgärder inom vattenförbättrande åtgärder.