Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Södra ÖstersjönTa bort avgränsare
Din sökning gav 118 träffar
 • Vattendelegationerna skickar åtgärdsprogrammen till regeringen

  2015-12-11

  Strax efter samrådsperiodens slut i maj gav vattenmyndigheterna regeringen möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram för perioden 2015-2021. Regeringens beslut att pröva åtgärdsprogrammen kom den 19 november. Nu skickar samtliga vattendelegationer in reviderade förslag på åtgärdsprogram, för...

 • Dags att berätta vad som gjorts under 2015

  2015-11-30

  I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är det beslutat att samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Nu är det dags att berätta vad som gjorts under 2015.

 • Vattenråden in i framtiden - Gotland

  2015-11-20

  Den 8 oktober skådade vattenråden på Gotland tillsammans med Region Gotland in i framtiden. Hur ska åtgärdsarbetet för en bättre vattenkvalitet kunna bli så effektivt som möjligt? Mer samverkan och öppen dialog var svaret.

 • En dag för bättre samverkan

  Människor som sitter i sina stola och lyssnar
  2015-11-17

  Kommunerna i Skåne är och ska förbli bäst på lokal samverkan kring vattenfrågor. Åtminstone om man får tro på slutkommentaren från diskussionerna om hur vattenråden kan användas som en resurs för bätt...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 3 2015 - ute nu

  Människor som sitter i sina stola och lyssnar
  2015-10-21

  Årets tredje Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Ny vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

  Människor som sitter i sina stola och lyssnar
  2015-10-05

  Länsstyrelsen Jönköpings län har utkommit med en ny version av den regionala vattenförsörjningsplanen. Syftet med planen är att garantera tillgången på dricksvatten på lång sikt, effektivisera vattenanvändningen och identifiera problemområden.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 2 2015 ute nu

  Människor som sitter i sina stola och lyssnar
  2015-06-17

  Årets andra Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Ny broschyr om viktiga kustnära miljöer

  Dela av broschyrens framsida
  2015-06-09

  Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. I en ny broschyr presenteras några förslag p...

 • Vattenpriset Sjöstjärnan till Kävlingeåns vattenråd!

  Dela av broschyrens framsida
  2015-06-02

  På årets Havs- och vattenforum tilldelades Kävlingeåns vattenråd vattenpriset Sjöstjärnan för 2015. Vattenmyndigheten gratulerar till priset!

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas rapportering för 2014 är klar

  Dela av broschyrens framsida
  2015-05-05 Pressmeddelande:

  Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn av verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp har stärkts då antalet kommuner som svarat ...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 1 2015 ute nu

  Dela av broschyrens framsida
  2015-03-19

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Nya Vattendelegater

  Dela av broschyrens framsida
  2015-03-13

  Södra Östersjöns vattendelegation har fått två nya ledamöter! Det är Anneli Johansson, avdelningschef för Miljöavdelning på Skånes länsstyrelse och Mikael Skoog, politiker i Helsingborg. Delegationen är nu fulltalig med elva ledamöter.

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  Dela av broschyrens framsida
  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  Dela av broschyrens framsida
  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Dela med dig av din kunskap till oss!

  Dela av broschyrens framsida
  2014-12-16

  Vi vill veta vad du vet, du är expert på ditt vatten. Fram till den 30 april* pågår samråd om dokumenten Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till Åtgärdsprogram för 2015-2021. För att vi ska kunna få ett så brett beslutsunderlag som möjligt behöver vi din inf...

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  Dela av broschyrens framsida
  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Stort kommunalt engagemang vid samrådsmöte i Alvesta

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-10-30

  Det särskilda samrådsmötet för kommunala tjänstemän och politiker samlade många engagerade. Ta del av det presenterade materialet och de kommunala exemplen.

 • Välbesökt samrådsmöte på Gotland

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-10-30

  Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har ordnat samrådsmöte för intresserade av vattenfrågor på Gotland. Ta del av det presenterade materialet och de lokala exemplen.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Vatten i fokus i Almedalen

  Deltagare på mötet i Alvesta sitter vid borden och har gruppdiskussioner.
  2014-06-24

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.