Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Södra ÖstersjönTa bort avgränsare
Din sökning gav 126 träffar
 • Hjälp oss testa förslaget på ny struktur för webben!

  Testa förslaget på den nya strukturen på vattenmyndigheternas webbplats
  2016-04-29

  I senaste numret av Vattenblänk berättade vi att det är dags för en ny version av vattenmyndigheterna.se. Vi hoppas nu på din hjälp att testa den nya strukturen.

 • Lärorikt besök av europeiska vattenexperter

  Fyra män och en kvinna på en rad
  2016-04-22

  Viktiga insikter, handfasta råd för effektivt vattenarbete och goda kontakter för framtiden. Det är resultatet av veckans besök av de tre europeiska vattenexperterna. — Internationella jämförelser ä...

 • Europeiska vattenexperter granskar svensk vattenförvaltning

  Fyra gubbar på rad framför ett vattendrag
  2016-04-18

  Hur kan vi bli bättre på att vårda och värna om vårt vatten? Detta är en fråga som inte bara ställs i vårt land. Under en vecka kommer åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen för Södra Östersjöns vat...

 • Vattenmyndigheterna har lämnat sitt yttrande till regeringen i prövningsärendet

  Fyra gubbar på rad framför ett vattendrag
  2016-03-30

  De fem vattenmyndigheterna lämnade den 24 mars synpunkter på yttranden rörande prövningen av åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Jordbruksverket samt de kommuner som har begärt prövning. Vattenmyndigheterna har valt att lämna ett gemensamt y...

 • Vattendelegationen startade på Världsvattendagen

  Fyra kvinnor och fem män står i en grupp.
  2016-03-23

  Igår, på världsvattendagen, samlades den nya vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt för årets första möte.

 • Diskussioner för ett effektivare åtgärdsarbete

  Personer som sitter i en konferenssal med ryggarna mot kameran och lyssnar på en föreläsare.
  2016-03-22

  Nästan 60 personer från kommuner och vattenråd samlades för att tillsammans diskutera vilka förutsättningar som krävs för att vattenarbetet ska bli effektivare i Kalmar län med omnejd.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 1 2016 - ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2016-03-22

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Rätt åtgärd på rätt plats?

  Människor som sitter på stolar och lyssnar. Foto Felix Everbrand
  2016-02-12

  Nästan 80 politiker, tjänstemän från kommuner och länsstyrelser och medlemmar i vattenråden samlades i Linköping för att diskustera framtidens arbete med vattenåtgärder.

 • Vattendelegationerna skickar åtgärdsprogrammen till regeringen

  Människor som sitter på stolar och lyssnar. Foto Felix Everbrand
  2015-12-11

  Strax efter samrådsperiodens slut i maj gav vattenmyndigheterna regeringen möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram för perioden 2015-2021. Regeringens beslut att pröva åtgärdsprogrammen kom den 19 november. Nu skickar samtliga vattendelegationer in reviderade förslag på åtgärdsprogram, för...

 • Dags att berätta vad som gjorts under 2015

  Människor som sitter på stolar och lyssnar. Foto Felix Everbrand
  2015-11-30

  I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är det beslutat att samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Nu är det dags att berätta vad som gjorts under 2015.

 • Vattenråden in i framtiden - Gotland

  Människor som sitter på stolar och lyssnar. Foto Felix Everbrand
  2015-11-20

  Den 8 oktober skådade vattenråden på Gotland tillsammans med Region Gotland in i framtiden. Hur ska åtgärdsarbetet för en bättre vattenkvalitet kunna bli så effektivt som möjligt? Mer samverkan och öppen dialog var svaret.

 • En dag för bättre samverkan

  Människor som sitter i sina stola och lyssnar
  2015-11-17

  Kommunerna i Skåne är och ska förbli bäst på lokal samverkan kring vattenfrågor. Åtminstone om man får tro på slutkommentaren från diskussionerna om hur vattenråden kan användas som en resurs för bätt...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 3 2015 - ute nu

  Människor som sitter i sina stola och lyssnar
  2015-10-21

  Årets tredje Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Ny vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

  Människor som sitter i sina stola och lyssnar
  2015-10-05

  Länsstyrelsen Jönköpings län har utkommit med en ny version av den regionala vattenförsörjningsplanen. Syftet med planen är att garantera tillgången på dricksvatten på lång sikt, effektivisera vattenanvändningen och identifiera problemområden.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 2 2015 ute nu

  Människor som sitter i sina stola och lyssnar
  2015-06-17

  Årets andra Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Ny broschyr om viktiga kustnära miljöer

  Dela av broschyrens framsida
  2015-06-09

  Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. I en ny broschyr presenteras några förslag p...

 • Vattenpriset Sjöstjärnan till Kävlingeåns vattenråd!

  Dela av broschyrens framsida
  2015-06-02

  På årets Havs- och vattenforum tilldelades Kävlingeåns vattenråd vattenpriset Sjöstjärnan för 2015. Vattenmyndigheten gratulerar till priset!

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas rapportering för 2014 är klar

  Dela av broschyrens framsida
  2015-05-05 Pressmeddelande:

  Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn av verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp har stärkts då antalet kommuner som svarat ...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 1 2015 ute nu

  Dela av broschyrens framsida
  2015-03-19

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Nya Vattendelegater

  Dela av broschyrens framsida
  2015-03-13

  Södra Östersjöns vattendelegation har fått två nya ledamöter! Det är Anneli Johansson, avdelningschef för Miljöavdelning på Skånes länsstyrelse och Mikael Skoog, politiker i Helsingborg. Delegationen är nu fulltalig med elva ledamöter.