Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Norra ÖstersjönTa bort avgränsare
Din sökning gav 93 träffar
 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 1 2015 ute nu

  2015-03-19

  Årets första vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Uppskattade samrådsmöten i Norra Östersjöns vattendistrikt

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-03-16

  Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har tillsammans med länsstyrelserna i distriktet genomfört samrådsmöten under perioden januari till februari. Syftet var att informera om samrådsdok...

 • Projektet LIFE IP North Baltic kan bli verklighet för Norra Östersjöns vattendistrikt

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-01-22

  Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har med sin projektidé kvalificerat sig vidare och kommer att få genomföra en fullskalig ansökan för projektet LIFE IP North Baltic.

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-09-04

  Hur påverkar skogsbranden i Västmanland livet i bäckar och sjöar? Hur påverkas möjligheten att ta dricksvatten från området? De frågorna ska Länsstyrelsen i Västmanland i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet titta närmare på. Uppdraget kommer från Havs- och vattenmyndigheten, som ger projekte...

 • Vatten i fokus i Almedalen

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-06-24

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas återrapportering för 2013 är klar

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-06-19

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Bra diskussioner kring kommande åtgärdsprogram för vatten

  Mats Wallin
  2014-06-13

  Under torsdagen anordande Vattenmyndigheten i Norra Östersjön ett möte med sina referensgrupper för vattenorganisationer, kommuner och jord- och skogsbrukssektorer. Syftet var att diskutera innehållet...

 • Varierande värde på våra vatten

  Mats Wallin
  2014-06-09

  Hur mycket är våra vatten värda? Svaret på frågan varierar stort – både inom landet och i länen.

 • Seminariedag om kommunernas arbete för bättre vatten

  Seminariedag i Västerås
  2014-05-28

  Under tisdagen träffades personer från kommuner och länsstyrelser som arbetar med vattenfrågor inom Norra Östersjöns vattendistrikt för en seminariedag. Fokus för dagen var Vattenmyndigheternas presen...

 • Ytterligare sju vattenmiljöprojekt får pengar

  Seminariedag i Västerås
  2014-04-25

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projektet som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.

 • Åtgärder för god vattenstatus ger resultat- fria vandringsvägar uppskattas av asparna

  Seminariedag i Västerås
  2014-04-24

  Så här dags under våren tar sig en del av Mälarens aspar upp till den så kallade aspforsen i Fyrisån för att leka. Fiskvandringsvägarna i Fyrisån är ett bra exempel på en av de mest framgångsrika satsningarna i Sverige med syfte att förstärka populationen av en hotad fiskart.

 • Nytt projekt kring samverkan för Mälaren

  Vy Mälaren
  2014-03-28

  För att kunna nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett tjugotal kommuner runt Mälaren startat projektet Mälaren – en sjö för miljoner.

 • 17 projekt får pengar av Havs- och vattenmyndigheten

  Vy Mälaren
  2014-02-20

  Av de 59 intresseanmälningarna som länsstyrelserna skickat till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 17 projekt fått godkänt och får därmed ta del av de 40 miljoner kronor som avsatts för särskilda åtgärder inom vattenförbättrande åtgärder.

 • Hur får vi bättre vatten i framtiden?

  Vy Mälaren
  2013-10-31

  Sveriges fem vattenmyndigheter har genomfört ett samråd för att diskutera vilka vattenfrågor som är viktigast att arbeta med framöver. Nu finns en sammanställning tillgänglig med inkomna synpunkter samt kommentarer från vattenmyndigheterna om hur arbetet går vidare med att förbättra kvaliteten i Sve...

 • Svärtaåprojektet – Årets vattenvårdsgrupp

  Logga svartaåprojetet
  2013-10-24

  Länsstyrelsen i Södermanlands län och lantbrukarna i Svärtaåns avrinningsområde har blivit utsedda av Vattenakademin till Årets vattenvårdsgrupp för arbetet med Svärtaåprojektet. Motivering och diplom...

 • Positivt samverkansklimat på vattensamverkansdag i Västerås

  Presentation samverkansdag
  2013-10-18

  Den 17 oktober anordnade Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns en gemensam dag för vattenorganisationer i distriktet. Syftet med dagen var att inspirera och informera om pågående vattenarbete och disk...