Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Norra ÖstersjönTa bort avgränsare
Din sökning gav 80 träffar
 • Nytt projekt kring samverkan för Mälaren

  Vy Mälaren
  2014-03-28

  För att kunna nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett tjugotal kommuner runt Mälaren startat projektet Mälaren – en sjö för miljoner.

 • 17 projekt får pengar av Havs- och vattenmyndigheten

  Vy Mälaren
  2014-02-20

  Av de 59 intresseanmälningarna som länsstyrelserna skickat till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 17 projekt fått godkänt och får därmed ta del av de 40 miljoner kronor som avsatts för särskilda åtgärder inom vattenförbättrande åtgärder.

 • Hur får vi bättre vatten i framtiden?

  Vy Mälaren
  2013-10-31

  Sveriges fem vattenmyndigheter har genomfört ett samråd för att diskutera vilka vattenfrågor som är viktigast att arbeta med framöver. Nu finns en sammanställning tillgänglig med inkomna synpunkter samt kommentarer från vattenmyndigheterna om hur arbetet går vidare med att förbättra kvaliteten i Sve...

 • Svärtaåprojektet – Årets vattenvårdsgrupp

  Logga svartaåprojetet
  2013-10-24

  Länsstyrelsen i Södermanlands län och lantbrukarna i Svärtaåns avrinningsområde har blivit utsedda av Vattenakademin till Årets vattenvårdsgrupp för arbetet med Svärtaåprojektet. Motivering och diplom...

 • Positivt samverkansklimat på vattensamverkansdag i Västerås

  Presentation samverkansdag
  2013-10-18

  Den 17 oktober anordnade Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns en gemensam dag för vattenorganisationer i distriktet. Syftet med dagen var att inspirera och informera om pågående vattenarbete och disk...

 • Ny rapport om åtgärder för god ekologisk status- exemplet Lillån

  Jordbruk
  2013-10-15

  Går det att nå vattendirektivets mål i kraftigt övergödda jordbruksområden? Det är en av frågeställningarna i den nya rapporten ”Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsom...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  Jordbruk
  2013-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Regeringen föreslår ökad satsning på lokala vattenvårdsprojekt

  Jordbruk
  2013-09-10

  Regeringen föreslår en satsning på 75 miljoner kronor årligen från och med 2014 för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning.

 • Mälarens vattenpris till Enköpings kommun

  Flygbild över vattenparken
  2013-08-30

  Mälarens vattenpris för 2013 går till Enköpings kommun. Priset är ett erkännande av det innovativa arbete som kommunen bedriver för att rena dagvattnet från tungmetaller och näringsämnen innan det r...

 • Ny rapport om Mälaren: framtida hot och möjliga lösningar

  Flygbild över vattenparken
  2013-08-22

  På Mälarkonferensen 2013 samlas några av de främsta experterna på vattenfrågor för att diskutera Mälarens framtid och hälsa. Under konferensen presenteras bland annat en ny rapport om hoten mot Mälaren, risker för samhällsutvecklingen och hur vi kan agera. Dessutom presenteras 2013 års vinna...

 • Mälarkonferens 2013

  Mälarkonferens logga
  2013-08-15

  Mälaren - en livsviktig resurs i en växande region

 • Inkomna svar på samrådet om Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor är nu tillgängliga

  Mälarkonferens logga
  2013-06-28

  Ta del av vad myndigheter, centrala verk, kommuner, branschorganisationer, vattenråd med flera tycker är viktigt i det kommande arbetet med den förvaltningsplan som beslutas 2015. Vi har nyligen uppmärksammats om att det tyvärr har uppstått ett fel med pdf:erna. Långa svar som lämnats i webbenkäten...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 2 ute nu

  Mälarkonferens logga
  2013-06-19

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Nytt förslag till en strategi om hur Sverige behöver anpassa övervakningen till ramdirektivet för vatten

  Mälarkonferens logga
  2013-06-13

  I 15 punkter redovisar vattenmyndigheterna hur Sverige behöver anpassa övervakningen för att leva upp till ramdirektivet för vatten. Under varje punkt pekas roller och ansvarig myndighet ut. Strategin beskriver också finansieringen av dagens övervakning. Även en brist och behovsanalys utifrån nuvara...

 • Nu finns åtgärdsbiblioteket i VISS!

  Mälarkonferens logga
  2013-06-03

  Syftet med biblioteket är att ge länsstyrelser, kommuner, vattenråd, myndigheter m.fl. stöd i åtgärdsarbetet och med att ta fram underlag till nästa åtgärdsprogram.

 • Mälaren- en livsviktig resurs i en växande region

  Mälarkonferens 29 augusti
  2013-06-03

  Mälaren är vattnet vi dricker och vattnet vi badar i. Den ger oss sjöutsikt, unika fritidsmiljöer och är en viktig förutsättning för regionens fiske, jordbruk och transporter.

 • Svärtaåprojektet- lokala åtgärder för ett renare hav

  Mälarkonferens 29 augusti
  2013-05-31

  Svärtaån är ett av de vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt som belastar Östersjön med kväve och fosfor mest, per ytenhet räknat. En stor andel kommer från odlingslandskapet. Under 2010- 2012 har Länsstyrelsen i Södermanland, lantbrukare, Vattenmyndigheten i Norra östersjöns vattendistrikt oc...

 • Framtagande av nationella åtgärdsunderlag

  Mälarkonferens 29 augusti
  2013-05-21

  Vattenmyndigheterna har startat ett projekt för att ta fram nationella åtgärdsunderlag för åtgärder relaterade till diffusa förluster från jordbruksmark och enskilda avlopp.

 • Mälarens vattenpris 2013

  Mälarkonferens 29 augusti
  2013-05-14

  Mälaren är vattnet vi dricker och vattnet vi badar i. Den ger oss också sjöutsikt, unika fritidsmiljöer och är en viktig förutsättning för regionens jordbruk, fiske och transporter. Att bevara Mälarens vattenkvalitet för framtida generationer är vårt gemensamma ansvar!

 • Rapport om pilotavrinningsområden inom EU

  Mälarkonferens 29 augusti
  2013-05-07

  Nätverket för pilotavrinningsområdens inom EU har nyligen avslutats och kommit ut med rapporten Practical experiences and knowledge exchange in support of the WFD implementation 2010-2012.