Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Norra ÖstersjönTa bort avgränsare
Din sökning gav 107 träffar
 • Hjälp oss testa förslaget på ny struktur för webben!

  Testa förslaget på den nya strukturen på vattenmyndigheternas webbplats
  2016-04-29

  I senaste numret av Vattenblänk berättade vi att det är dags för en ny version av vattenmyndigheterna.se. Vi hoppas nu på din hjälp att testa den nya strukturen.

 • Lyckad workshop om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten

  Grupparbete
  2016-04-08

  Torsdagen den 7 april arrangerade Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län en workshop om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten i tillsy...

 • Ansökan om ett nytt LIFE IP-projekt

  Ansökan till EU
  2016-03-31

  Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund precis skickat in en ansökan för ”LIFE IP Rich Waters”- ett stort projekt inom ramen för EU:s LIFE...

 • Vattenmyndigheterna har lämnat sitt yttrande till regeringen i prövningsärendet

  Ansökan till EU
  2016-03-30

  De fem vattenmyndigheterna lämnade den 24 mars synpunkter på yttranden rörande prövningen av åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Jordbruksverket samt de kommuner som har begärt prövning. Vattenmyndigheterna har valt att lämna ett gemensamt y...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 1 2016 - ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2016-03-22

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Vattendelegationerna skickar åtgärdsprogrammen till regeringen

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-12-11

  Strax efter samrådsperiodens slut i maj gav vattenmyndigheterna regeringen möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram för perioden 2015-2021. Regeringens beslut att pröva åtgärdsprogrammen kom den 19 november. Nu skickar samtliga vattendelegationer in reviderade förslag på åtgärdsprogram, för...

 • Projektet LIFE IP Rich Waters har kommit ett steg vidare

  LIFE logga
  2015-12-09

  Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har blivit inbjuden att skicka in en fullskalig ansökan av projektet LIFE IP Rich waters. Ansökan ska vara inskickad senast 1 april 2016.

 • Dags att berätta vad som gjorts under 2015

  LIFE logga
  2015-11-30

  I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är det beslutat att samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Nu är det dags att berätta vad som gjorts under 2015.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 3 2015 - ute nu

  LIFE logga
  2015-10-21

  Årets tredje Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Ny ansökan för LIFE IP projekt

  LIFE logga
  2015-09-15

  Under hösten 2014 ansökte Vattenmyndigheten i Norra Östersjön tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund om pengar från EU genom deras program för miljöförbättrande åtgärder- LIFE. Den här gången ble...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 2 2015 ute nu

  LIFE logga
  2015-06-17

  Årets andra Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Reportageserie om Mälaren i SVT Västmanland

  Bild på vattenyta
  2015-06-05

  SVT Västmanland har under veckan sänt en reportageserie med fokus på Mälaren och dess vatten.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas rapportering för 2014 är klar

  Bild på vattenyta
  2015-05-05 Pressmeddelande:

  Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn av verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp har stärkts då antalet kommuner som svarat ...

 • Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt ansöker om stort LIFE-projekt

  Bild på vattenyta
  2015-04-17

  Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har precis skickat in en ansökan för ”LIFE IP North Baltic”. Syftet är få bidrag från EU till miljöförbättrande åtgärder i våra vatten.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 1 2015 ute nu

  Bild på vattenyta
  2015-03-19

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Uppskattade samrådsmöten i Norra Östersjöns vattendistrikt

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-03-16

  Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har tillsammans med länsstyrelserna i distriktet genomfört samrådsmöten under perioden januari till februari. Syftet var att informera om samrådsdok...

 • Projektet LIFE IP North Baltic kan bli verklighet för Norra Östersjöns vattendistrikt

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-01-22

  Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har med sin projektidé kvalificerat sig vidare och kommer att få genomföra en fullskalig ansökan för projektet LIFE IP North Baltic.

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.