Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Norra ÖstersjönTa bort avgränsare
Din sökning gav 99 träffar
 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 3 2015 - ute nu

  2015-10-21

  Årets tredje Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Ny ansökan för LIFE IP projekt

  LIFE logga
  2015-09-15

  Under hösten 2014 ansökte Vattenmyndigheten i Norra Östersjön tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund om pengar från EU genom deras program för miljöförbättrande åtgärder- LIFE. Den här gången ble...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 2 2015 ute nu

  LIFE logga
  2015-06-17

  Årets andra Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Reportageserie om Mälaren i SVT Västmanland

  Bild på vattenyta
  2015-06-05

  SVT Västmanland har under veckan sänt en reportageserie med fokus på Mälaren och dess vatten.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas rapportering för 2014 är klar

  Bild på vattenyta
  2015-05-05 Pressmeddelande:

  Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn av verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp har stärkts då antalet kommuner som svarat ...

 • Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt ansöker om stort LIFE-projekt

  Bild på vattenyta
  2015-04-17

  Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har precis skickat in en ansökan för ”LIFE IP North Baltic”. Syftet är få bidrag från EU till miljöförbättrande åtgärder i våra vatten.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 1 2015 ute nu

  Bild på vattenyta
  2015-03-19

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Uppskattade samrådsmöten i Norra Östersjöns vattendistrikt

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-03-16

  Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har tillsammans med länsstyrelserna i distriktet genomfört samrådsmöten under perioden januari till februari. Syftet var att informera om samrådsdok...

 • Projektet LIFE IP North Baltic kan bli verklighet för Norra Östersjöns vattendistrikt

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-01-22

  Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har med sin projektidé kvalificerat sig vidare och kommer att få genomföra en fullskalig ansökan för projektet LIFE IP North Baltic.

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-09-04

  Hur påverkar skogsbranden i Västmanland livet i bäckar och sjöar? Hur påverkas möjligheten att ta dricksvatten från området? De frågorna ska Länsstyrelsen i Västmanland i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet titta närmare på. Uppdraget kommer från Havs- och vattenmyndigheten, som ger projekte...

 • Vatten i fokus i Almedalen

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-06-24

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas återrapportering för 2013 är klar

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2014-06-19

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Bra diskussioner kring kommande åtgärdsprogram för vatten

  Mats Wallin
  2014-06-13

  Under torsdagen anordnade Vattenmyndigheten i Norra Östersjön ett möte med sina referensgrupper för vattenorganisationer, kommuner och jord- och skogsbrukssektorer. Syftet var att diskutera innehållet...

 • Varierande värde på våra vatten

  Mats Wallin
  2014-06-09

  Hur mycket är våra vatten värda? Svaret på frågan varierar stort – både inom landet och i länen.

 • Seminariedag om kommunernas arbete för bättre vatten

  Seminariedag i Västerås
  2014-05-28

  Under tisdagen träffades personer från kommuner och länsstyrelser som arbetar med vattenfrågor inom Norra Östersjöns vattendistrikt för en seminariedag. Fokus för dagen var Vattenmyndigheternas presen...

 • Ytterligare sju vattenmiljöprojekt får pengar

  Seminariedag i Västerås
  2014-04-25

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projektet som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.