Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Gemensam, 12 månader tillbakaTa bort avgränsare
Din sökning gav 14 träffar
 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 1 2015 ute nu

  2015-03-19

  Årets första vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Hög tid att lämna synpunkter på kommande års vattenförvaltning

  Bild på loggan för samråd
  2015-03-12

  Vattenmyndigheternas samrådsperiod lider mot sitt slut. Den 30 april* är sista dagen att lämna synpunkter på förslagen till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. Därefter börjar a...

 • Träffa vattenmyndigheterna på VAK 2015

  Bild på loggan för samråd
  2015-03-11

  Den 19-20 mars medverkar vattenmyndigheterna på Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) i Borås. – VAK är ett bra tillfälle att presentera vattenmyndigheternas syn på hur VA-frågorna behöver utvecklas de kommande åren för att vi ska nå målet om god vattenstatus, säger Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsd...

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  Bild på loggan för samråd
  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  Bild på loggan för samråd
  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Dela med dig av din kunskap till oss!

  Bild på loggan för samråd
  2014-12-16

  Vi vill veta vad du vet, du är expert på ditt vatten. Fram till den 30 april* pågår samråd om dokumenten Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till Åtgärdsprogram för 2015-2021. För att vi ska kunna få ett så brett beslutsunderlag som möjligt behöver vi din inf...

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  Bild på loggan för samråd
  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Ny rapport från Vattenmyndigheten Bottenhavet, tillsammans med E.ON

  Bild på loggan för samråd
  2014-10-17

  Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som är Vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt har tillsammans med representanter från E.ON tagit fram rapporten om att definiera god ekologisk potential

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  Bild på loggan för samråd
  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

  Bild på loggan för samråd
  2014-09-04

  Hur påverkar skogsbranden i Västmanland livet i bäckar och sjöar? Hur påverkas möjligheten att ta dricksvatten från området? De frågorna ska Länsstyrelsen i Västmanland i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet titta närmare på. Uppdraget kommer från Havs- och vattenmyndigheten, som ger projekte...

 • Vatten i fokus i Almedalen

  Bild på loggan för samråd
  2014-06-24

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas återrapportering för 2013 är klar

  Bild på loggan för samråd
  2014-06-19

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Varierande värde på våra vatten

  Bild på loggan för samråd
  2014-06-09

  Hur mycket är våra vatten värda? Svaret på frågan varierar stort – både inom landet och i länen.

 • Ytterligare sju vattenmiljöprojekt får pengar

  Bild på loggan för samråd
  2014-04-25

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projektet som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.