Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Gemensam, 12 månader tillbakaTa bort avgränsare
Din sökning gav 17 träffar
 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 3 2015 - ute nu

  2015-10-21

  Årets tredje Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Nya filmer om VISS

  Solnedgång vid vatten
  2015-09-14

  Nu finns det korta instruktionsfilmer om olika delar i VISS publicerade på vår youtubekanal.

 • Vägledande dom från EU

  Solnedgång vid vatten
  2015-07-16

  EU-domstolen har i en dom tagit ställning om vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet ”försämring av status” ska tolkas.

 • Besked från EU angående LIFE IP

  Solnedgång vid vatten
  2015-07-10

  Vi har nu fått resultatet av utvärderingen av LIFE IP North Baltic från EU-kommissionen.

 • Förslagen till åtgärder inom jordbruket omarbetas efter samrådet

  Vårmark
  2015-06-18

  Vattenmyndigheterna har fått in många synpunkter som rör åtgärdsförslagen riktade till jordbrukssektorn. Med avstamp i de synpunkter som kom in under samrådsperioden håller vattenmyndigheterna nu på a...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 2 2015 ute nu

  Vårmark
  2015-06-17

  Årets andra Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Bra diskussioner vid Nationellt vattendelegationsmöte

  Bild på mötesdeltagare
  2015-06-05

  Den 1 juni anordnade de fem vattenmyndigheterna Nationellt vattendelegationsmöte i Stockholm. Syftet med mötet var att ge vattendelegationernas ledamöter en möjlighet att ta del av de synpunkter som k...

 • Finns bra vägar för renare svenskt vatten

  Finns bra vägar för renare vatten
  2015-05-08

  REPLIK: Vi kan inte skjuta åtgärder för bättre vatten på framtiden som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Svenskt Vatten och LRF föreslår på SvD Brännpunkt 28/4.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas rapportering för 2014 är klar

  Finns bra vägar för renare vatten
  2015-05-05 Pressmeddelande:

  Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn av verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp har stärkts då antalet kommuner som svarat ...

 • Tack för alla inspel och synpunkter

  Finns bra vägar för renare vatten
  2015-05-04

  Vattenmyndigheterna har precis avslutat sin samrådsperiod som startade i november 2014. Under de senaste månaderna har ett femtiotal samrådsmöten genomförts runt om i landet.

 • Ny rapport från Vattenmyndigheterna

  Ta del av den nya rapporten om kraftigt modifierade vatten.
  2015-04-27

  Ta del av den nya rapporten om kraftigt modifierade vatten.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 1 2015 ute nu

  Ta del av den nya rapporten om kraftigt modifierade vatten.
  2015-03-19

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Hög tid att lämna synpunkter på kommande års vattenförvaltning

  Bild på loggan för samråd
  2015-03-12

  Vattenmyndigheternas samrådsperiod lider mot sitt slut. Den 30 april* är sista dagen att lämna synpunkter på förslagen till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. Därefter börjar a...

 • Träffa vattenmyndigheterna på VAK 2015

  Bild på loggan för samråd
  2015-03-11

  Den 19-20 mars medverkar vattenmyndigheterna på Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) i Borås. – VAK är ett bra tillfälle att presentera vattenmyndigheternas syn på hur VA-frågorna behöver utvecklas de kommande åren för att vi ska nå målet om god vattenstatus, säger Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsd...

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  Bild på loggan för samråd
  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  Bild på loggan för samråd
  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Dela med dig av din kunskap till oss!

  Bild på loggan för samråd
  2014-12-16

  Vi vill veta vad du vet, du är expert på ditt vatten. Fram till den 30 april* pågår samråd om dokumenten Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till Åtgärdsprogram för 2015-2021. För att vi ska kunna få ett så brett beslutsunderlag som möjligt behöver vi din inf...