Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Gemensam, 12 månader tillbakaTa bort avgränsare
Din sökning gav 19 träffar
 • Hjälp oss testa förslaget på ny struktur för webben!

  Testa förslaget på den nya strukturen på vattenmyndigheternas webbplats
  2016-04-29

  I senaste numret av Vattenblänk berättade vi att det är dags för en ny version av vattenmyndigheterna.se. Vi hoppas nu på din hjälp att testa den nya strukturen.

 • Vattenmyndigheterna har lämnat sitt yttrande till regeringen i prövningsärendet

  Testa förslaget på den nya strukturen på vattenmyndigheternas webbplats
  2016-03-30

  De fem vattenmyndigheterna lämnade den 24 mars synpunkter på yttranden rörande prövningen av åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Jordbruksverket samt de kommuner som har begärt prövning. Vattenmyndigheterna har valt att lämna ett gemensamt y...

 • Vattenmyndigheten i Västerhavet deltar i Nordsjöprojekt

  Vattenmyndigheten i Västerhavet deltar i Nordsjöprojekt
  2016-03-24

  Vattenmyndigheten i Västerhavet deltar som partner i ett nystartat Interreg Nordsjöregionen-projekt tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. Ett mål med projektet är att stärka samverkan inom vatt...

 • Idag firas Världsvattendagen

  logga vvd 2016
  2016-03-22

  Tisdagen 22 mars är det Världsvattendagen (World Water Day). Temat för 2016 är "Vatten och jobb".

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 1 2016 - ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2016-03-22

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Vattenrådens dag Västerhavet 18 mars

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2016-03-11

  På Vattenrådens dag vill vi byta erfarenheter, förstå våra olika roller och inspirera varandra i arbetet för bättre vatten i distriktet. Vattenrådens dag 2016 bjöd på flera intressanta föreläsningar, workshopar och samtal. Här har vi samlat dokumentation från dagen.

 • World Fish Migration Day 21 maj

  World Fish Migration Day 21 maj
  2016-03-07

  Den 21 maj arrangeras World Fish Day. Denna dag sker mängder med olika aktiviteter runt om i världen med syfte att uppmärksamma vikten av vandringsvägar i vattendrag.

 • Vattenmyndigheten i Bottenhavet söker vattenvårdsdirektör

  World Fish Migration Day 21 maj
  2016-01-18

  Kansliet för Vattenmyndigheten i Bottenhavet är placerat i vackra Härnösand med närhet till havet och skogen. Är du intresserad av vatten- och miljöfrågor, känner till vattenförvaltning och har erfarenhet av arbetsledning? Då är det kanske dig vi söker.

 • Regeringsbeslut: Åtgärdsprogrammen 2009-2015 ska fortsätta gälla

  World Fish Migration Day 21 maj
  2015-12-22

  Enligt ett regeringsbeslut ska åtgärdsprogram som avser perioden 2009–2015 för de fem vatten­distrikten fortsätta att gälla i de delar som åtgärderna ännu är aktuella till dess att en ny omprövning har skett av förslagen till åtgärdsprogram för 2016–2021.

 • Dags att berätta vad som gjorts under 2015

  World Fish Migration Day 21 maj
  2015-11-30

  I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är det beslutat att samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Nu är det dags att berätta vad som gjorts under 2015.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 3 2015 - ute nu

  World Fish Migration Day 21 maj
  2015-10-21

  Årets tredje Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Nya filmer om VISS

  Solnedgång vid vatten
  2015-09-14

  Nu finns det korta instruktionsfilmer om olika delar i VISS publicerade på vår youtubekanal.

 • Vägledande dom från EU

  Solnedgång vid vatten
  2015-07-16

  EU-domstolen har i en dom tagit ställning om vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet ”försämring av status” ska tolkas.

 • Besked från EU angående LIFE IP

  Solnedgång vid vatten
  2015-07-10

  Vi har nu fått resultatet av utvärderingen av LIFE IP North Baltic från EU-kommissionen.

 • Förslagen till åtgärder inom jordbruket omarbetas efter samrådet

  Vårmark
  2015-06-18

  Vattenmyndigheterna har fått in många synpunkter som rör åtgärdsförslagen riktade till jordbrukssektorn. Med avstamp i de synpunkter som kom in under samrådsperioden håller vattenmyndigheterna nu på a...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 2 2015 ute nu

  Vårmark
  2015-06-17

  Årets andra Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Bra diskussioner vid Nationellt vattendelegationsmöte

  Bild på mötesdeltagare
  2015-06-05

  Den 1 juni anordnade de fem vattenmyndigheterna Nationellt vattendelegationsmöte i Stockholm. Syftet med mötet var att ge vattendelegationernas ledamöter en möjlighet att ta del av de synpunkter som k...

 • Finns bra vägar för renare svenskt vatten

  Finns bra vägar för renare vatten
  2015-05-08

  REPLIK: Vi kan inte skjuta åtgärder för bättre vatten på framtiden som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Svenskt Vatten och LRF föreslår på SvD Brännpunkt 28/4.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas rapportering för 2014 är klar

  Finns bra vägar för renare vatten
  2015-05-05 Pressmeddelande:

  Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn av verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp har stärkts då antalet kommuner som svarat ...