Nyhetsarkiv 

Avgränsare: Gemensam, 12 månader tillbakaTa bort avgränsare
Din sökning gav 23 träffar
 • Internationellt erkännande för VISS!

  2014-03-26

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) får lysande kritik av EU-kommissionen för sin bredd av information och inte minst för att informationen är tillgänglig för allmänheten.

 • Värdet av vatten - ny studie framtagen

  2014-03-20

  Vad är våra vatten värda? Hur mycket är det värt att förbättra övergödningspåverkade vatten? Detta besvaras i en studie som vattenmyndigheterna har tagit fram med hjälp av Enveco.

 • Bottenhavets vattendistrikt har korat en vattenängel

  2014-03-11

  För att uppmärksamma de som gör något utöver det vanliga för våra vatten i vattenförvaltningens anda så har vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt instiftat en utmärkelse - Vattenängeln.

 • Kostnadseffektiva åtgärder för bättre vatten i Norden

  2014-03-05

  Under två dagar i maj kommer flera deltagare från vattenmyndigheterna att delta i ett nordiskt möte i Uleåborg, Finland. Temat för mötet är "How to improve resource effective implementation of Water Frameword Directive in Nordic countries".

 • 17 projekt får pengar av Havs- och vattenmyndigheten

  2014-02-20

  Av de 59 intresseanmälningarna som länsstyrelserna skickat till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 17 projekt fått godkänt och får därmed ta del av de 40 miljoner kronor som avsatts för särskilda åtgärder inom vattenförbättrande åtgärder.

 • Dags att berätta vad som gjorts under 2013

  2013-12-05

  I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är det beslutat att samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Nu är det dags att berätta vad som gjorts under 2013.

 • Vattenmyndigheten i Bottenviken söker limnolog

  2013-12-02

  Tjänsten innefattar normalt förekommande arbetsuppgifter inom vattenförvaltningen som varierar under en 6-års cykel. I arbetet ingår samordning inom och mellan de fem vattendistrikten kring kartläggning och analys, miljöövervakning, åtgärdsprogram samt förvaltningsplaner. Tjänsten avser framför allt...

 • Vattenmyndigheterna har uppvaktat Miljömålsberedningen

  2013-11-20

  Under ledning av landshövdingarna Ingemar Skogö, Bo Källstrand och Lars Bäckström deltog vattenmyndigheterna i Miljömålsberedningens möte den 13 nov.

 • Hur får vi bättre vatten i framtiden?

  2013-10-31

  Sveriges fem vattenmyndigheter har genomfört ett samråd för att diskutera vilka vattenfrågor som är viktigast att arbeta med framöver. Nu finns en sammanställning tillgänglig med inkomna synpunkter samt kommentarer från vattenmyndigheterna om hur arbetet går vidare med att förbättra kvaliteten i Sve...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  2013-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • EU vill veta mer

  Två händer vid sidan om ett tangentbord, bildskärmens nederkant syns till höger.
  2013-10-01

  I den europeiska granskningen av hur vattendirektivet har implementerats har det blivit dags för EU att granska vattenförvaltningen i Sverige. Under november ska regeringen svara på frågor om hur infö...

 • About water management in English

  Två händer vid sidan om ett tangentbord, bildskärmens nederkant syns till höger.
  2013-09-13

  Now you can find information about Sweden's five water authorities and the Swedish water management available in English. Click on the link at the upper right corner to get to the site.

 • Regeringen föreslår ökad satsning på lokala vattenvårdsprojekt

  Två händer vid sidan om ett tangentbord, bildskärmens nederkant syns till höger.
  2013-09-10

  Regeringen föreslår en satsning på 75 miljoner kronor årligen från och med 2014 för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning.

 • Vattenmyndigheterna på plats på Världsvattenveckan

  Två händer vid sidan om ett tangentbord, bildskärmens nederkant syns till höger.
  2013-08-30

  Den 2-6 september pågår World Water Week i Stockholm. Fokus för veckan är samverkan och vi finns på plats vid en monter. Besök oss gärna!

 • Inkomna svar på samrådet om Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor är nu tillgängliga

  Två händer vid sidan om ett tangentbord, bildskärmens nederkant syns till höger.
  2013-06-28

  Ta del av vad myndigheter, centrala verk, kommuner, branschorganisationer, vattenråd med flera tycker är viktigt i det kommande arbetet med den förvaltningsplan som beslutas 2015. Vi har nyligen uppmärksammats om att det tyvärr har uppstått ett fel med pdf:erna. Långa svar som lämnats i webbenkäten...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 2 ute nu

  Två händer vid sidan om ett tangentbord, bildskärmens nederkant syns till höger.
  2013-06-19

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Nytt förslag till en strategi om hur Sverige behöver anpassa övervakningen till ramdirektivet för vatten

  Två händer vid sidan om ett tangentbord, bildskärmens nederkant syns till höger.
  2013-06-13

  I 15 punkter redovisar vattenmyndigheterna hur Sverige behöver anpassa övervakningen för att leva upp till ramdirektivet för vatten. Under varje punkt pekas roller och ansvarig myndighet ut. Strategin beskriver också finansieringen av dagens övervakning. Även en brist och behovsanalys utifrån nuvara...

 • Remiss "Åtgärdsplanering i VISS hösten 2013"

  Två händer vid sidan om ett tangentbord, bildskärmens nederkant syns till höger.
  2013-06-12

  Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag till vägledning om hur länsstyrelserna bör arbeta med åtgärdsplanering i VattenInformationsSystem Sverige (VISS).

 • Nu finns åtgärdsbiblioteket i VISS!

  Två händer vid sidan om ett tangentbord, bildskärmens nederkant syns till höger.
  2013-06-03

  Syftet med biblioteket är att ge länsstyrelser, kommuner, vattenråd, myndigheter m.fl. stöd i åtgärdsarbetet och med att ta fram underlag till nästa åtgärdsprogram.

 • Testeboån utsedd till vildlaxälv

  Två händer vid sidan om ett tangentbord, bildskärmens nederkant syns till höger.
  2013-05-28

  Testeboån blivit utsedd till vildlaxälv av Internationella Havsforskningskommisionen (ICES).