Nyhetsarkiv 

Avgränsare: BottenhavetTa bort avgränsare
Din sökning gav 98 träffar
 • Hjälp oss testa förslaget på ny struktur för webben!

  Testa förslaget på den nya strukturen på vattenmyndigheternas webbplats
  2016-04-29

  I senaste numret av Vattenblänk berättade vi att det är dags för en ny version av vattenmyndigheterna.se. Vi hoppas nu på din hjälp att testa den nya strukturen.

 • Vattenmyndigheterna har lämnat sitt yttrande till regeringen i prövningsärendet

  Testa förslaget på den nya strukturen på vattenmyndigheternas webbplats
  2016-03-30

  De fem vattenmyndigheterna lämnade den 24 mars synpunkter på yttranden rörande prövningen av åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Jordbruksverket samt de kommuner som har begärt prövning. Vattenmyndigheterna har valt att lämna ett gemensamt y...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 1 2016 - ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2016-03-22

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Vattenmyndigheten i Bottenhavet söker vattenvårdsdirektör

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2016-01-18

  Kansliet för Vattenmyndigheten i Bottenhavet är placerat i vackra Härnösand med närhet till havet och skogen. Är du intresserad av vatten- och miljöfrågor, känner till vattenförvaltning och har erfarenhet av arbetsledning? Då är det kanske dig vi söker.

 • Vattendelegationerna skickar åtgärdsprogrammen till regeringen

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-12-11

  Strax efter samrådsperiodens slut i maj gav vattenmyndigheterna regeringen möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram för perioden 2015-2021. Regeringens beslut att pröva åtgärdsprogrammen kom den 19 november. Nu skickar samtliga vattendelegationer in reviderade förslag på åtgärdsprogram, för...

 • Dags att berätta vad som gjorts under 2015

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-11-30

  I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är det beslutat att samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Nu är det dags att berätta vad som gjorts under 2015.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 3 2015 - ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-10-21

  Årets tredje Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 2 2015 ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-06-17

  Årets andra Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas rapportering för 2014 är klar

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-05-05 Pressmeddelande:

  Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn av verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp har stärkts då antalet kommuner som svarat ...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 1 2015 ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-03-19

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Vattenmyndigheten i Bottenhavet arrangerar ett extrainsatt samrådsmöte i Sollefteå. Anmälan senast 20 mars

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-03-18

  Vattenmyndigheterna har tagit fram dokument som beskriver hur det står till med våra sjöar, hav, vattendrag och grundvatten, vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan gjorts.

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Ny rapport från Vattenmyndigheten Bottenhavet, tillsammans med E.ON

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2014-10-17

  Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som är Vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt har tillsammans med representanter från E.ON tagit fram rapporten om att definiera god ekologisk potential

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Vatten i fokus i Almedalen

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2014-06-24

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas återrapportering för 2013 är klar

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2014-06-19

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Vattenrådens dag i Bottenhavets distrikt

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2014-06-18

  Den 11/6 möttes representanter från vattenråden i Bottenhavets distrikt i Sundsvall. Tyngdpunkten för dagen låg på att diskutera vattenmyndigheternas samrådsprodukter men även andra ämnen diskuterades så som vattenkraft och fiskodlingar.

 • Varierande värde på våra vatten

  Vattenmyndigheternas Nyhetsbrev
  2014-06-09

  Hur mycket är våra vatten värda? Svaret på frågan varierar stort – både inom landet och i länen.