Nyhetsarkiv 

Avgränsare: 1 månad tillbakaTa bort avgränsare
Din sökning gav 6 träffar
 • Effekterna av tidsbegränsade tillstånd för vattenkraft - jämförelse mellan Sverige och USA

  2015-05-26

  I det senaste numret av Georgetown International Environmental Law Review går det att läsa en detaljerad, jämförande studie av vattenkraftens utveckling i Sverige och USA de senaste två decennierna, både när det gäller miljöåtgärder vid vattenkraftsanläggningar samt produktionsförlust på grund av de...

 • Finns bra vägar för renare svenskt vatten

  Finns bra vägar för renare vatten
  2015-05-08

  REPLIK: Vi kan inte skjuta åtgärder för bättre vatten på framtiden som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Svenskt Vatten och LRF föreslår på SvD Brännpunkt 28/4.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas rapportering för 2014 är klar

  Finns bra vägar för renare vatten
  2015-05-05 Pressmeddelande:

  Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn av verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp har stärkts då antalet kommuner som svarat ...

 • Tack för alla inspel och synpunkter

  Finns bra vägar för renare vatten
  2015-05-04

  Vattenmyndigheterna har precis avslutat sin samrådsperiod som startade i november 2014. Under de senaste månaderna har ett femtiotal samrådsmöten genomförts runt om i landet.

 • Tyck till om riskhanteringsplaner för översvämning

  Översvämning Torne älv
  2015-04-29

  Nu kan du lämna synpunkter på Länsstyrelsens förslag till riskhanteringsplaner för översvämningsrisker i Haparanda och Älvsbyn. 16 maj är sista svarsdatum.

 • Ny rapport från Vattenmyndigheterna

  Ta del av den nya rapporten om kraftigt modifierade vatten.
  2015-04-27

  Ta del av den nya rapporten om kraftigt modifierade vatten.