Nyhetsarkiv 

Avgränsare: 1 månad tillbakaTa bort avgränsare
Din sökning gav 7 träffar
 • Vattenrådens dag 2015

  Foto: Martin Fransson
  2015-03-19

  Idag träffas vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt för att byta erfarenheter, diskutera vattenrådens insatser och inspirera varandra i arbetet för bättre vatten i distriktet.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 1 2015 ute nu

  Foto: Martin Fransson
  2015-03-19

  Årets första vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Vattenmyndigheten i Bottenhavet arrangerar ett extrainsatt samrådsmöte i Sollefteå. Anmälan senast 20 mars

  Foto: Martin Fransson
  2015-03-18

  Vattenmyndigheterna har tagit fram dokument som beskriver hur det står till med våra sjöar, hav, vattendrag och grundvatten, vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan gjorts.

 • Uppskattade samrådsmöten i Norra Östersjöns vattendistrikt

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-03-16

  Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har tillsammans med länsstyrelserna i distriktet genomfört samrådsmöten under perioden januari till februari. Syftet var att informera om samrådsdok...

 • Nya Vattendelegater

  Foto över deltagare vid samrådsmötet i Stockholm
  2015-03-13

  Södra Östersjöns vattendelegation har fått två nya ledamöter! Det är Anneli Johansson, avdelningschef för Miljöavdelning på Skånes länsstyrelse och Mikael Skoog, politiker i Helsingborg. Delegationen är nu fulltalig med elva ledamöter.

 • Hög tid att lämna synpunkter på kommande års vattenförvaltning

  Bild på loggan för samråd
  2015-03-12

  Vattenmyndigheternas samrådsperiod lider mot sitt slut. Den 30 april* är sista dagen att lämna synpunkter på förslagen till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. Därefter börjar a...

 • Träffa vattenmyndigheterna på VAK 2015

  Bild på loggan för samråd
  2015-03-11

  Den 19-20 mars medverkar vattenmyndigheterna på Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) i Borås. – VAK är ett bra tillfälle att presentera vattenmyndigheternas syn på hur VA-frågorna behöver utvecklas de kommande åren för att vi ska nå målet om god vattenstatus, säger Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsd...