Nordiskt erfarenhetsutbyte i Finland

Vattenmyndigheten är på plats i Wasa under den nordiska konferensen om vattenförvaltning. Forskare, experter och näringsliv har samlats för att bland annat identifiera förbättringsområden och hitta nya lösningar på de utmaningar vi står inför.

Niklas Holmgren från Södra Östersjöns vattendistrikt har deltagit under flera intressanta diskussioner.

- Jag pratade med Birna Guttormsdóttir om hur mätningar genomförda av svenska forskare av miljögifter på Island visat att de har hittat gifter från läkemedel i vatten. Islands främsta problem är hanteringen av avloppssvatten och fiskodling, säger Niklas Holmgren.

Vidare konstaterades det att åtgärdstakten i Sverige för vatten är tillräcklig för reningsverk och industrin, men otillräcklig för jordbruket, dammar som hindrar fiskvandring och otillräckligt vattenskydd.

- Samverkan är målet med denna nionde konferens, avslutar Niklas Holmgren.