Nytt nationellt expertråd för klimatanpassning

En samlad bild för av samhällets sårbarhet för klimatförändringar och hur arbetet med klimatanpassning i Sverige utvecklas behövs. Regeringen har därför tillsatt ett expertråd som ska vara självständigt. Vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns vattendistrikt, Irene Bohman, har valts till en av ledamöterna.

– Jag tycker att det ska bli jättespännande. Hittills har klimatförändringar mest handlat om översvämningar och hälsofrågor, men torka och vattenbrist har inte lyfts ordentligt. Frågorna utgör tillsammans en helhet, säger Irene Bohman.

Första mötet 

Första konstituerande möte hölls måndagen den 17 september på Miljö och energidepartementet. Rådet ska arbeta för en bred förankring i samhället och ha kontakter med representanter från såväl forskarsamhället, näringsliv, branschorganisationer, nationella och regionala myndigheter samt SKL. SMHI har fått i uppdrag att stödja rådets arbete.

Läs regeringens pressmeddelande här