VISS-utbildningar i april

VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla LIVE-visningar av systemet i april.

​I april kommer vi att hålla två olika webbutbildningar i VISS. Mer information och anmälan.

Vårens LIVE-visningar (alla pass är cirka klockan 10.00-11.30):

  • 6/4 Hitta i VISS
  • 19/4 Hitta i VISS
  • 5/4 Använda kartan i VISS
  • 20/4 Använda kartan i VISS

Kartor – använda kartorna i VISS

Visningen tar 45-60 minuter där vi går igenom hur kartorna fungerar i VISS och vilken information som finns att hitta i de olika kartorna. Vi visar även en del bra verktyg som kan underlätta arbetet.

VISS- Hitta i VISS

Visningen tar 60-80 minuter där vi går igenom vilken information som finns i VISS och hur du hittar ditt vatten. Vi tittar mer på vilken information som finns för en vattenförekomst, hur du  söker fram åtgärder och vilken information som finns där, hur du söker fram områdesstatistik samt hur du kan exportera data.

Gå till VISS-Hjälp för mer info och anmälan.