Regeringsbeslut: Åtgärdsprogrammen 2009-2015 ska fortsätta gälla

Enligt ett regeringsbeslut ska åtgärdsprogram som avser perioden 2009–2015 för de fem vatten­distrikten fortsätta att gälla i de delar som åtgärderna ännu är aktuella till dess att en ny omprövning har skett av förslagen till åtgärdsprogram för 2016–2021.

Anledningen till detta är att prövningen av vad som ska gälla för 2016–2021 inte hinner slutföras före utgången av december 2015.

Enligt den ordning som regeringen bestämt i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är huvudregeln att det är vattenmyndigheterna som gör den prövning som leder till att fastställa förslagen. Regeringens beslut om att pröva förslagen är ett undantag från denna huvudregel. Undantaget följer av reglerna om att regeringen i vissa fall ska ges möjlighet att pröva ett förslag till åtgärdsprogram.

2015-12-17
Regeringsbeslut

Tidigare nyheter

2015-12-11
Vattendelegationerna skickar åtgärdsprogrammen till regeringen 

2015-11-19
Regeringen prövar åtgärdsprogrammet