Stor uppslutning för blivande kustvattenråd Halland och Båstad

Uppstartskonferensen för kustvattenråd Halland och Båstad den 18 okt i Falkenberg lockade över 100 personer med intresse och engagemang för kustvattnet.

Syftet med konferensen var att bjuda in alla intresserade att medverka i utformningen av verksamhet och organisation av det blivande kustvattenrådet för Halland och Båstad.

Region Halland arrangerade mötet och leder också styrgruppen för projektet att bilda vattenrådet. I styrgruppen finns samtliga kommuner utmed kusten samt Båstad representerade.

Nästa möte blir konstituerande och hålls i mitten av Mars.

Mer information om det blivande kustvattenrådet finns på webbplatsen för Region Halland.