Nytt förslag till en strategi om hur Sverige behöver anpassa övervakningen till ramdirektivet för vatten

I 15 punkter redovisar vattenmyndigheterna hur Sverige behöver anpassa övervakningen för att leva upp till ramdirektivet för vatten. Under varje punkt pekas roller och ansvarig myndighet ut. Strategin beskriver också finansieringen av dagens övervakning. Även en brist och behovsanalys utifrån nuvarande övervakning redovisas i rapporten.

Bakgrund

Vattenmyndigheterna har, utifrån övervakningsprogrammet som rapporterades till EU 2012 samt EU-kommissionens kritik på Sveriges övervakning av vatten, analyserat miljöövervakningen av vatten. Analysen har resulterat i ett förslag till strategi om hur Sverige behöver anpassa sin övervakning till ramdirektivet för vatten för att leva upp till vattendirektivets målsättningar.