Dags att berätta vad som gjorts under 2013

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är det beslutat att samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Nu är det dags att berätta vad som gjorts under 2013.

Alla myndigheter, länsstyrelser och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har idag, 5 december, fått de frågor som de ska besvara senast 28 februari 2014 i den så kallade återrapporteringen. De svar som kommer in ska visa hur åtgärdsarbetet inom vattenförvaltningen har genomförts samt visa på vad som har förändrats sedan återrapporteringen för 2012.

Återrapporteringen från åtgärdsmyndigheterna är en del av den rapportering som vattenmyndigheterna gör till EU-kommissionen. Andra delar är bland annat statusklassning och övervakning.

Missiv till myndigheter, länsstyrelser och kommuner.pdf  

Frågor och anvisning till länsstyrelserna.pdf

Frågor och anvisning till kommunerna.pdf

Övriga myndigheter har unika frågor. Vill du ta del av dessa, vänd dig till vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se som är samordnande vattenmyndighet för återrapporteringen.  

Sammanställningar av återrapporteringarna för 2010, 2011 och 2012.