Workshop kring webbtjänster inom vatten - öppenhet och sekretess

Den 25 april genomfördes en workshop vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om webbtjänster inom vatten. Arrangörer var SLU, Vattenmyndigheterna och SMHI. Ett 50-tal deltagare från olika myndigheter diskuterade öppenhet och sekretess av utbyte av data via webben.
Här finns de visade presentationerna för nedladdning: