Vårt arbete med vattenförvaltning 2011

I denna rapport beskrivs resultat av vattenmyndigheternas arbete under 2011. Mycket av det faktiska vattenförvaltningsarbetet utförs av landets länsstyrelser och kommuner men också av vattenråd, intresse- och branschorganisationer samt av enskilda personer med stort engagemang och intresse.
Vårt arbete med vattenförvaltning 2011. Publikation

2011 utfördes den första återrapporteringen av vattenförvaltningsarbetet från kommuner och myndigheter. Fokus i rapporten är exempel på de åtgärder som genomförts runt om i landet. Vattenmyndigheternas kanslier är placerade på länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Kalmar och Västra Götaland. Vardera kansli har ett distriktsövergripande ansvar församordning av vattenförvaltningen.

Förutom att du kan läsa den i sin helhet genom nedanstående pdf-fil (öppnas i nytt fönster) så kan du även beställa den från något av våra kanslier. Du går då in på publikationer och beställer den där.

Vårt arbete med vattenförvaltning 2011