Utredare ska se över reglerna om vattenverksamhet

Regeringen har utsett en särskild utredare, Henrik Löv som ska se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, den s.k. restvattenlagen.

För mer information om vilket uppdrag utredaren har se Regeringens webbsida.

Direktlänk.