Svenskt vatten har gett ut en rapport om kommunala VA-planer

Svenskt vatten har gett ut en rapport, Kommunala VA-planer - en kunskapsöversikt som kan vara till hjälp i arbetet med att föra VA-frågorna in i den kommunala översiktsplaneringen. Utifrån exempel och intervjuer ges förslag på vad som bör ingå i en kommunal VA-plan/VA-planering.

VA-planeringen är en grundläggande del av den kommunala fysiska planeringen men ofta hanteras VA-frågorna i liten omfattning eller vid sidan av andra frågor och områden. Ett arbete med att ta fram en kommunal VA-plan eller motsvarande styrdokument möjliggör att på ett strukturerat sätt föra in VA-planeringen i den kommunala översiktsplaneringen.

Rapporten Kommunala VA-planer - en kunskapsöversikt finner du på Svenskt vattens webbplats