Svar på Europeiska kommissionens yttrande angående hur Sverige har genomfört begreppet vattentjänster

Regeringskansliet har den 23 december svarat på kommissionens kritik om hur bland annat Sverige har genomfört begreppet vattentjänster i EU:s vattenlagstiftning.

De skriver bland annat att den svenska regeringen har en annan uppfattning än kommissionen om hur definitionerna av vattentjänster och vattenanvändning enligt artiklarna 2.38 respektive 2.39 i direktivet ska tolkas. Att Sverige har en prispolitik som täcker de vattentjänster och den vattenanvändning som förekommer i Sverige.

Läs svaret till kommissionen

 

Se kommissionens pressmeddelande som föranledde svaret ovan