Seminarium vattenförvaltning och politik

SKL anordnar ett seminarie om vattenförvaltning och politik. Här kommer det att finnas möjligheter att deltaga i diskussionen om kommunernas ansvar, roll och rådighet i en framgångsrik vattenförvaltning.

Seminarierna hålls i Alvesta 4 juni, Stockholm 13 juni, Härnösand 27 augusti, Göteborg 4 september och Luleå 12 september.

Vattenvårdsdirektören för respektive vattendistrikt kommer att deltaga på seminariet på den ort som ingår i vattendistriktet.

För mer information, se SKL:s webbplats