Redovisning av arbetet med vattenförvaltning 2011

Länsstyrelserna har gjort en samlad redovisning av vattenförvaltningsarbetet till Havs- och vattenmyndigheten. Den visar det omfattande arbete som sker inom vattenförvaltningen på regional nivå.

Insatserna sträcker sig idag över många olika verksamhetsområden, allt från miljö- och naturfrågor, samhällsplanering, risk- och säkerhet till landsbygdsfrågor och kulturmiljö. Länsstyrelserna har en unik roll som regional myndighet med förmågan att knyta ihop det centrala övergripande arbetet med det lokala arbetet i kommuner och vattenråd.  

Åtgärdsarbetet blir alltmer centralt hos länsstyrelserna – dels genom att länsstyrelserna tar fram prioriterings- och planeringsunderlag för olika aktörer, dels genom att länsstyrelserna själva driver olika åtgärdsprojekt.

Läs mer i Länsstyrelsernas sammanställning