Välkommen till Norra Östersjöns vattendistrikt!

Bro

Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig från Dalälven i norr till Bråviken i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster. Distriktet är till ytan det minsta vattendistriktet i Sverige, men har med sina 2,9 miljoner invånare den största befolkningen. Stora delar av vattendistriktet präglas av den påverkan som mänskliga verksamheter har medfört och effekterna kan avläsas i tillståndet i vattenmiljöerna.  

Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. Arbetet sker i samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer. Samverkan är en förutsättning för att få till verkliga åtgärder och hållbara helhetslösningar.  

Välkommen att vara med på en spännande resa mot ännu bättre vatten!