Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med någon av vattenmyndigheternas kanslier hittar du kontaktuppgifter till respektive kansli nedan:

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt

Postadress: 971 86 Luleå, Telefon:010-225 50 00 vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Länk till kontaktuppgifter till medarbetare på Bottenvikens kansli 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt

Postadress: 871 86 Härnösand, Telefon: 0611-34 90 00
vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Länk till kontaktuppgifter till medarbetare på Bottenhavets kansli 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Postadress: 721 86 Västerås, Telefon: 010-224 90 00 vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se

Länk till kontaktuppgifter till medarbetare på Norra Östersjöns kansli

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt

Postadress: 391 86 Kalmar, Telefon: 010-223 80 00
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Länk till kontaktuppgifter till medarbetare på Södra Östersjöns kansli

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt

Postadress: 403 40 Göteborg, Telefon: 010-224 40 00

vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se            

Länk till medarbetare på Västerhavets kansli