Seminarium om dagvattenhantering

Vad säger lagstiftningen om dagvattenhantering? Hur fungerar det i praktiken på kommunerna? Vilka lagkrav och styrmedel finns och vilka behövs? Den 29 januari 2019 får ni svar på dessa frågor.

Under dagen får ni höra kommuner berätta om hur de i praktiken hanterar dagvattenfrågan från översiktsplan och detaljplan till byggande och drift. Vattenmyndigheten och Boverket presenterar sina perspektiv och gör en framtidsspaning.

Seminariet arrangeras av Mälaren – en sjö för miljoner och Vattenmyndigheten för Norra Östersjön. Boverket berättar om dagvatten i översikts- och detaljplan och vi kommer att få reda på vad som hänt med regeringsuppdraget om dagvatten. Kommuner ger exempel på hur de arbetar utifrån rådande lagstiftning. Dagen avslutas med en paneldiskussion.

Målgrupp

I första hand kommuner, men länsstyrelser, konsulter och andra intresserade är välkomna

Plats: Aros Congress Center
Adress: Munkgatan 7, Västerås, Karta
Tid: Tisdagen den 29 januari kl. 8.15-16:00

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt och prioritet ges till medlemmar i projektetMälaren – en sjö för miljoner och för kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Lunch samt kaffe morgon, förmiddag och eftermiddag ingår.

Anmälan

Anmäl dig via vår webbplats senast den 21 januari 2019 och ange om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose. Har du behov av specialkost eller några eventuella allergier anger.

Program och inbjudan

Av hänsyn till allergiker är vi tacksamma om du undviker parfymer och andra starka dofter vid mötet.


Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd